Volver  Volver

Listado de Identificadores


Ids. de 2001 a 2100
Id Referencia Autores Título Revista Año Ciudad
2001
Carreras, E; Gay, P; Pallí, L; Tarrús, J A propòsit de les suposades pintures i gravats prehistòrics de la Cova d'En Daina (Romanyà de la Selva, Baix Empordà) BB 2000 1995 La Bisbal
2002
() Homenaje Jornades d'Homenatge a Lluis Esteva i Cruañas. Patrimoni i història local
1996 St. Feliu de Guìxols
2003
Carreras, E; Bofarull, B; Gay, P; Tarrús, J Els dolmens de l'Empordà i del Roselló; una visió de conjunt BB 2002 1996
2004
() Homenaje Actes del Congrés d'Homenatge al Dr. Pere de Palol AIEG 1997 Girona
2005
Carreras, E; Bofarull, B; Gay, P; Tarrús, J Inscultures i territoris dolmènics a l'Alt Empordà BB 2004 1997 Girona
2006
Carreras, E; Gay, P; Tarrús, J El dolmen del Puig Tifell i la vall megalítica de Gabert (Llancà) Farella 1997 Llancà
2007
Carreras, E; Gay, P; Tarrús, J La ruta megalítica dels dolmens d'Espolla
1997 Olot
2008
Carreras, E; Gay, P; Tarrús, J La ruta megalítica dels dolmens de Vilajuïga
1998 Olot
2009
Casanovas, A Dos dolmens amb gravats al port de la Selva (Alt Empordà). Aportació a l'estudi dels gravats rupestres catalans Quaderns 1985 del CECB 1986 Banyoles
2010
Castany, J; Guerrero, L El megalitisme al Solsonès; darreres investigacións arqueològiques i antropológiques Ilerda 1987 Lleida
2011
Castany, J Els sepulcres de Gargallà (Montnajor, Berguedà) i el fenomen megalitic de l'edat dels metalls a la cconca del riu Cardener Cardener 1988 Cardona-Solsona
2012
Castany, J L'estació neolítica sepulcral de la Costa dels Garrics del Caballol (Pinell, Solsonès) Tribuna d'Arqueologia 1991 Barcelona
2013
Castany, J Arquitectura i rituals al sepulcres neolítics del Solsonés Gala 1992 St. Feliu de Codines
2014
() Homenaje I Congrés Internacional de gravats rupestres i murals. Homenatge a Lluis Díez-Coronel (Lleida 23/27 Novembre 1992
(en p.) Lleida
2015
Castany, J; Guerrero, L gravats en megàlits neolítics del Solsonià BB 2014 1992 Lleida
2016
Cazurro Ruiz, Manuel Las cuevas de Serinyà y otras estaciones prehistóricas del NE de Cataluña. Ultimos trabajos Anuari del Institut d'Estudis Catalans 1908 Barcelona
2017
Cura Morera, Miguel y Vilardell, R Noves troballes de Vas Campaniforme en els sepulcres megalítics catalans Pyrenae 1978 Barcelona
2018
Cura Morera, Miguel y Vilardell, R Estat actual de la investigació sobre el megalitisme a Catalunya Estudis Universitaris Catalans 1993 Barcelona
2019
Custoja, MA y Santamaría, P La cova-dolmen del Rec de la Quarentena (Roses) Revista de la Festa Major 1998 Roses
2020
Mercader, J Descripció de dos monumentsmegalítichs, cromlechs, cercles de pedra o túmulus de la segona època de la edat de la pedra polida, segons los mes moderns autors Memòrias de l'Asociació Catalanista d'Excursions Científicas 1887 Barcelona
2021
Esteva Cruañas, L y Sanz, E El dolmen de Canet d'Adri o de La Mota Quaderns del CEB 1985 Banyoles
2022
Garriga Pujol, Juan Los sepulcros megalíticos de Vinyes Mortes, Paau (Alto Ampurdan) Ampurias 1948 Barcelona
2023
Garriga Pujol, Juan Gráficos en los sepulcros megalíticos ampurdaneses Revista Ibérica 1952 Barcelona
2024
Gibert, AM Tarragona prehitòrica i protohistòrica
1909 Barcelona
2025
Mañé, Antoni Els monuments megalítics de la Serra de Llevant (Vallés Oriental - Maresme) Revista Vèrtex 1989 Barcelona
2026
Martín, A y Tarrús, J Neolitic i megalitisme a la Cataluña subpirenaica BB 718 1995 Puigcerdà
2027
Mestres, J El sepulcre megalític de Mas Pla (Valldossera), Querol, Tarragona Pyrenae 1980 Barcelona
2028
Palol, M y Oliva, M Nuevas excavaciones en dólmenes del Alto Ampurdan (Rosas) AIEG 1948 Gerona
2029
Panyella, A y Garriga, J Excavación del dolmen inédito del Coll del Bosc de la margalla, Pau (Alto Ampurdán) Ampurias 1944 Barcelona
2030
Pericot, Luis Neolític i Eneolític AIEG 1931 Barcelona
2031
Riuró, F El dolmen de la Creu d'En Cobertella (Rosas, Gerona) AIEG 1958 Barcelona
2032
Sntpere i Miquel, S Contribución al estudio de los monumentos megalíticos ibéricos Revista de Ciencias Históricas 1881 Barcelona
2033
Solà, J Estudi i recopilació de tots els menhirs de les comarques gironines Anals 1977 1978 Olot
2034
Tarrús, Josep et al Primeres datacions de C14 per al megalitisme de l'Alt Empordà (Girona) Pyrenae 1984 Barcelona
2035
Tarrús, Josep Consideracions sobre el Neolític Final-Calcolític a Catalunya (2.500-1.800 aC) Cypsela 1985 Girona
2036
Tarrús, Josep El megalitisme de l'Albera-Serra de Roda-Cap de Creus (Alt Empordà-Vallespir Oriental) segons els estudis dels darrers 10 anys Tribuna d'Arqueologia 1988 Barcelona
2037
Tarrús, Josep Breus notes sobre el megalitisme de l'interior de les comarques gironines Quaderns del CECB 1990 Banyoles
2038
Tarrús, Josep; Cura, M; Vilardell, R El sepulcre megalític dels Estanys II (La Jonquera, Alt Empordá) Cypsela 1991 Girona
2039
() Jornadas IV Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona
1998 Figueres
2040
Tarrús, Josep; Carreras, E; Gay, P Les campanyes de restauració de dòlmens a l'Albera, serra de Rodes i cap de Creus BB 2039 1998 Figueres
2041
Vidal, LM Más monumentos megalíticos en Cataluña Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 1894 Barcelona
2042
Vidal, LM Nota sobre un "menhir" y una "piedra oscilante" con esculturas y letras ibéricas Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes 1915 Barcelona
2043
Claustre, F y Pons, P Le dolmen de la Siureda (Maureillas) et les mègalithes du Roussillon
1988 Millas
2044
Ruiz Solanes, Joan Apuntes para el estudio del Alto Ampurdán, del Neolítico a la Edad del Hierro AIEE 1973 Figueres
2045
Avilés, J Antigüedades de Espolla y de San Quirico de Colera Boletín de la Real Academia de la Historia 1890 Madrid
2046
Castells i Camp, Josep et al Arreganyats (Espolla) BB 720 1982 Barcelona
2047
Castells i Camp, Josep et al Girasols (Espolla) BB 720 1982 Barcelona
2048
Castells i Camp, Josep et al Coma de Felis (Rabós) BB 720 1982 Barcelona
2049
Castells i Camp, Josep et al Comes Llobes de Pils (Rabós) BB 720 1982 Barcelona
2050
Castells i Camp, Josep et al Solar d'En Gibert (Rabós) BB 720 1982 Barcelona
2051
Garriga Pujol, Juan Notas de Arqueología Ampurdanesa Estudios 1950 Barcelona
2052
AADD Aragón/Litoral Mediterráneo, Intercambios Culturales en al Prehistoria
1992 Zaragoza
2053
Martín, A Estrategias y culturas del Neolitico Final y calcolítico en Cataluña BB 2052 1992 Zaragoza
2054
Maya, JL Calcolítico y Edad del Bronce en Cataluña BB 2052 1992 Zaragoza
2055
Ruiz Solanes, Joan Prehistoria Ampurdanesa
1970 Figueres
2056
Balmanya, A Comunicació sobre les coves d'alarbs dels termes d'Espolla i Sant Climent Sescebes L'Excursionista 1879 Barcelona
2057
Badía, J; Bofarull, B; Carreras, E; Piñero, M El patrimoni cultural, històric i monumental Revista de Girona 1986 Girona
2058
Tarrús, Josep et al Reflexions sobre els gravats rupestres prehistòrics de catalunya: el cas de l'Alt Empordà Cypsela 1998 Girona
2059
Breuil, H Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique, IV - Sud-est et est de l'Espagne
1935 Lagny -sur-Marne
2060
Tarrús, Josep et al El fenómeno megalítico en el Pirineo Oriental de Catalunya BB 2062 1984 London
2061
Botet i Sisó, J La Provincia de Girona BB 2063 1911 Barcelona
2062
AADD Papers of Recent Aechaeology in Spain and Portugal
1984 London
2063
AADD Carreras i Candi, Francesc ed Geografía General de Catalunya
1911 Barcelona
2064
Alfaràs, R Descubrimiento de habitaciones protohistóricas en el Ampurdán (Gerona) Revista de l'Associació Artístic-Arqueològica de Barcelona 1897 Barcelona
2065
Agustí, B, Merino, I El Cau Conillers d'Espolla i la fossa de Llampaies. Dues estructures sepulcrals en la protohistòria del Alt Empordà. Annals de l'IEE 1993 Figueres
2066
Ruiz-Gálvez Priego, Marisa El proyecto de ecoitinerario y parque arqueológico de Montehermoso Arqueoweb

2067
Papell, J Itinerarios para viajes y excursiones del Alto Ampurdán
1891 Figueres
2068
Pella i Forgas, J Historia del Ampurdán
1883 Barcelona
2069
Amades, J Mitología megalítica Ampurias 1941 Barcelona
2070 VILANOVA 1 Vilanova y Piera, J Epoca neolítica ó de la piedra pulimentada Museo Español de Antigüedades 1872 Madrid
2071
Roso de Luna, M; Hernández Pacheco, E Hoja de Valdeverdeja - Mapa Geológico de España 1:50.000
1950 Madrid
2072
AADD La Edad del Bronce en Castilla-La Mancha
1994 Toledo
2073
Carrobles, J; Muñoz, K; Rodriguez, S Poblamiento durante la Edad del Bronce en la Cuenca Media del Tajo BB2072 1994 Toledo
2074
Badía i Homs, Joan La restauració del dolmen de Can Mina dels Torrents Revista de Palafrugell 1968 Palafrugell
2075
Pericot, Luis Nuevos hallazgos en la galería cubierta de Torrent Ampurias 1946 Barcelona
2076
Pericot, Luis Otros hallazgos en la galería cubierta de Torrent Ampurias 1948 Barcelona
2077
Pericot, Luis Actividades de la Comisaría provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona en 1952 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1952 Girona
2078
Esteva Cruañas, L Prehistòria de la comarca Guixolense Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1957 Girona
2079
Esteva Cruañas, L Prehistòria de la comarca Guixolense Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1958 Girona
2080
Sales, Joan Història dels catalans
1963 Barcelona
2081
Esteva Cruañas, L Un dolmen de túmulo singular Revista de Palafrugell 1967 Palafrugell
2082
Badia i Homs, Joan L'Arquitectura medieval de l'Empordà
1977 Girona
2083
AADD Història de Catalunya
1978 Barcelona
2084
Rauret, Anna María La civilatzió del megàlits i de les coves sepulcrals BB 2083 1978 Barcelona
2085
Esteva Cruañas, L Técnica constructiva en els sepulcres megalítics de l'Empordà Estudis sobre temes del Baix Empordà 1983 Sant Feliu de Guíxols
2086
Badía i Homs, Joan El nostre patrimoni
1986 Girona
2087
Pons , Enriqueta; Carbonell, Eudald Els origens de l'home a l'Empordà
1986 Figueres
2088
Tarrús, Josep Neolític i Calcolític a la comarca de la Selva Quaderns de la Selva 1989 Santa Coloma de Farners
2089
Badia i Homs, Joan Peratallada
1982 Barcelona
2090
Pella i Forgas, Josep Historia del Ampurdán
1883 Barcelona
2091
Rovira i Virgili, Antoni Història de Catalunya
1922 Barcelona
2092
Serra Rafols, Josep El poblamente prehistòric de Catalunya
1930 Barcelona
2093
Pla Cargol, Joaquim Monumentos megalíticos en tierras gerundenses Revista de Girona 1964 Girona
2094
() Homenaje Jornades d'Història de l'Empordà. Homenatge a J. Pella i Forgas
1987 Girona
2095
Pons, Enriqueta; Tarrús, Josep Le primeres comunitats ramaderes, agrícoles i metal.lúrgiques BB 2094 1987 Grona
2096
Pericot, Luis Actividades de la Comisaría provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona en 1950 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1950 Girona
2097
Piera, Vicenc; Torroella, Miquel El Santuario de S. Sebastián
1880 Girona
2098
Carreras i Candi, Francesc Miscelànea històrica catalana
1905 Barcelona
2099
Carreras i Candi, Francesc Catalunya Ilustrada
1940 Barcelona
2100
Grau, Dolors; Planas, Lluis; Vilaplana, Antonia Girona pas a pas. Diari de Girona
1987 Girona