Volver
Volver

Bibliografía por autores
 

Autor/es
BB 0000   Título de la obra o artículo
REF.. Revista o Publicación Tomo, vol, pag.

Editorial, Población, Año
Primero Anterior Siguiente Último
Página 2 de 6

Tarrús, Josep
BB: 2743 ''Neolític Antic i Montboló a les comarques gironines. Noves Evidències''

Pyrenae 15-16 pp43-59
TARRUS 6 . . Barcelona 1980
BB: 2653 ''El Neolític Mitjà a les comarques gironines''

BB 708 pp87-101

. . Abadía de Montserrat 1981
BB: 3014 ''El Neolític Antic a les comarques gironines''

BB 2952 pp33-58

. . Montserrat 1981
BB: 3073 ''El neolítico antiguo en el Nordeste de Cataluña''

BB 3072 pp143-156

. . Montpellier 1982
BB: 2035 ''Consideracions sobre el Neolític Final-Calcolític a Catalunya (2.500-1.800 aC)''

Cypsela V pp45-57

. . Girona 1985
BB: 695 ''El megalitisme de l'Alt Empordà (Girona): els constructors de dòlmens entre el Neolític

Mitjà i el Calcolític a l'Albera, Serra de Roda i Cap de Creus''

Cota Zero nº 3, pp36-54
TARRUS 10 . . Vic 1987
BB: 2036 ''El megalitisme de l'Albera-Serra de Roda-Cap de Creus (Alt Empordà-Vallespir Oriental)

segons els estudis dels darrers 10 anys''

Tribuna d'Arqueologia 1987/88 pp39-51

. . Barcelona 1988
BB: 186 ''El menhir dels Estanys''

Empuries II pp48-50

. Diputació de Barcelona 1986-89. Barcelona 1989
BB: 2088 ''Neolític i Calcolític a la comarca de la Selva''

Quaderns de la Selva 2

. . Santa Coloma de Farners 1989
BB: 2037 ''Breus notes sobre el megalitisme de l'interior de les comarques gironines''

Quaderns del CECB 1988/89 pp67-80

. . Banyoles 1990
BB: 716 ''El megalitisme antic a Catalunya''

BB 709 pp239-243
TARRUS 9 . . Andorra 1992
BB: 644 Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de Creus

Col.lecció de tesis doctorales microfitxades nº 3751. Publicacions Universitat de Barcelona.

Barcelona 2000
BB: 1986 Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de Creus
TARRUS 3 . Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 3144 ''Els constructors de megàlits a Catalunya: cistes i dòlmens entre els mil.lennis V-III cal aC''

Cota Zero pp54-75

. . Vic 2003

Primero Anterior Siguiente Último