Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Dibujo de Vidal en 1894Cód. MEGALITO: 17042006
Nombre(s): LA VINYA MONERA (M) ()
Clase y (Tipo): Menhir (Forma d'estela i secció trapezoïdal)
Municipio y (Provincia): Capmany (Girona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Desmuntat entre 1912-1914 i traslladat més tard al Museu Martorell de Barcelona (Parc de la
Ciutadella). Actualment és al porxo del Museu d'Arqueologia de Catalunya, al Parc de Montjuïc, al
costat del dolmen de la Vinya Monera.
Dimensiones:
Alçada 1,40 m; Amplada 0,57, Gruix 0,25 m
Coordenadas 02.54.35E # 42.22.50N UTM: - W - N Huso:

(on era el dolmen)
Mención de Ref: Tarrús 3 p697
Notas:
La primera referencia escrita la devem a L M Vidal (1894) # [Trasladado a Barcelona junto con el
dolmen del mismo noimbre]
Bibliografía:
BB: 2117 ALSIUS, PERE
Referencia: ''Serinyà. Reseña histórica de este pueblo desde la más remota antigüedad hasta

nuestros días''
ALSIUS 1 xix ()

. Associació Literaria de Girona. Girona 1895
BB: 2091 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI
Referencia: Història Nacional de Catalunya
ROVIRAVIRGILI 1 ()

. Edicions Pàtria. Barcelona 1922
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 171 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: Sepulcros megalíticos del Alto Ampurdán

()

Corpus de Sepulcros Megalíticos, fascículo 9. Instituto de Arqueologia y Prehª

de la Univ. De Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Dip.

De Ger0na. Girona 1979
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 1997 BOSCH GIMPERA, P Y PERICOT, L
Referencia: ''Els sepulcres megalítics de l'Alt Empordà''
BOSCHG 3 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI (1915-1920), pp488-491)

. . Barcelona 1923
BB: 2033 SOLÀ, J
Referencia: ''Estudi i recopilació de tots els menhirs de les comarques gironines''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (pp213-241)

. Patronat d'Estudis Històricsd'Olot i comarca. Olot 1978
BB: 2041 VIDAL, LM
Referencia: ''Más monumentos megalíticos en Cataluña''
VIDAL 2 xix Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (XVI)

. Imprenta de Jaime Jepus Roviralta. Barcelona 1894
BB: 2042 VIDAL, LM
Referencia: ''Nota sobre un "menhir" y una "piedra oscilante" con esculturas y letras ibéricas''

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (3ª época, vol

XI pp19-29)

. . Barcelona 1915