Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Foto: cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 17054001
Nombre(s): PLA DEL CAPELLANS ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de coredor amb cambra trapezoïdal curta, amb tendencia

subcircular, i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Colera (Girona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Dimensiones:
Cambra 1,5 X 1,2 m; alt 0,79 m. Cubierta: 1,70 X 1,40 m
Coordenadas: 03.06.22E # 42.23.46N UTM (ED50): X=
508.771 Y=
4.693.893 Huso: 31
Mención de Ref: Tarrús 3 p419, Garriga 2 p183
Notas:
Descobert per Joan Garriga entre 1948-1950. L'any 1975, com en el cas comprovat del
malaurat dolmen de Puig Esquers 2, les màquines que preparaven les feixes per a la
repoblació forestal el devien de destruir totalment. Actualment en queda visible la coberta de
quars.
Bibliografía:
BB: 166 PERICOT, LUIS
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina). Barcelona 1950
BB: 2051 GARRIGA PUJOL, JUAN
Referencia: ''Notas de Arqueología Ampurdanesa''

Estudios (I)

. . Barcelona 1950
BB: 3228 GARRIGA PUJOL, JUAN
Referencia: ''Colera (Gerona). Dolmen del Pla dels Capellans (Colera)''
GARRIGA 2 Noticiario Arqueológico Hispánico (II (cuadernos 1-3) p183)

. . Madrid 1955
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de Girona/Caixa de

Girona. Girona 1992
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap

de Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002