Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17064011
Nombre(s): CANTONS ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Possible sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal 0 rectangular i passadís

estret)
Municipio y (Provincia): Espolla (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Des dels Vilars d'Espolla pista que voreja el puig Castellar pel costat oriental. Passats 1,5 km (deixar a
dreta el dolmen de les Morelles i el d'Arreganyats) s'arriba a la font de la Verna. Des d'aquí 750 m per la
pista que ve per la banda occidental del puig Castellar fins que trobem un trencant a la dreta que duu a
una barraca de cacadors. La psita s'enfila aleshores cap al oest. Després de 800 m s'arriba al seu final,
on cal deixar el cotxe. Contin uar a peuper el camí que va en direcció nord. A 750 m veeurem una
barraca de carboner a la esquerra. Uns 25 m més amunt hi ha aquest dolmen.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 1,6 X 1,3 M; Alt 1,35 m. Túmulo 9 m dm.
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p323
Notas:
Joan Calverol, veí de Espolla, el va localitzar mentre anaba a la cacera d'un senglar, en companyia del
seu germà Jaume, l'any 1998. Identificat en 1999 per diversos membres del GESEART.
Bibliografía:
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002