Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17064012
Nombre(s): CAU CONILLERS ()
Clase y (Tipo): Abric sepulcral (Abric sepulcral format per l'apilonament natural de dos blocs granítics,

coberts per una enorme llosa, que deixen una estreta cambra funeraria al seu interior)
Municipio y (Provincia): Espolla (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Des del dolmen de Morelles s'arriba a la font de la Verna. Des d'aquí es connecta amb la pista que ve per
la banda occidental del puig de Castellar uns 1,5 km cap al nord y es deixa el cotxe poc abans que la
pista comenci a enfilar-se cap al dolmen de la Font del Roure. Llavors cal seguir uns 250 m cap a la part
alta del coll, en direcció nord-oest, enmig d'un bosc de sureres. En el punt en què el bosc clareja i es
comencen a trobar els grans blocs de granit dels puigs veïns, podrem observar la gran coberta natural
sota la cual s'amaga aquest sepulcre.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 3,2 X 1,1 m; alt 1,25
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p633
Notas:
Joan Calverol el va descobrir cap a l'any 1970 i el va ensenyar a Joan Ruiz Solanes que el donà a
conèixer en 1972.
Bibliografía:
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 181 RUIZ SOLANES, JOAN
Referencia: ''Para la restauración de la Cabana Arqueta''

Revista de Girona (nº 60)

. . Girona 1972
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 2007 CARRERAS, E; GAY, P; TARRÚS, J
Referencia: La ruta megalítica dels dolmens d'Espolla

()

. Centre Excursionista d'Olot. Olot 1997
BB: 2044 RUIZ SOLANES, JOAN
Referencia: ''Apuntes para el estudio del Alto Ampurdán, del Neolítico a la Edad del Hierro''

AIEE (pp204-210)

. . Figueres 1973
BB: 2065 AGUSTÍ, B, MERINO, I
Referencia: ''El Cau Conillers d'Espolla i la fossa de Llampaies. Dues estructures sepulcrals en la

protohistòria del Alt Empordà.''

Annals de l'IEE (26, pp 307-312)

. . Figueres 1993
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 132 DIEGUEZ LUENGO, E
Referencia: Los dólmenes de Valencia de Alcántara
* V Congreso de Estudios Extremeños (pp25-42)

. . 1976
BB: 181 RUIZ SOLANES, JOAN
Referencia: ''Para la restauración de la Cabana Arqueta''

Revista de Girona (nº 60)

. . Girona 1972
BB: 703 CURA MORERA, MIGUEL Y CASTELLS, J
Referencia: ''Evolution et typologie des mégalithes de Catalogne''

L'architecture mégalithique. (pp 71-97)

. . Vannes 1977