Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17086005
Nombre(s): MAS BALETA 3b ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Indeterminat)
Municipio y (Provincia): Jonquera (La) (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Junto a Mas Baleta 3
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p178
Notas:
Similar a l'anterior. Afloren dues lloses clavades en angle recte.
Bibliografía:
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002