Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17120003
Nombre(s): MUNTANYA D'EN CASELLES ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal llarga i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Palau-saverdera (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Des de Palau-saverdera cal pujar fins a prop del deposit d'aigua, on es deixa el cotxe. Des d'allí, en
direcció nord-est, seguir l'antic camí de les devotes cap al Mas Ventós i l'ermita de St Onofre. Seguir fins
al rec de Bach, que trobarem al cap de uns 600 m. Una vegada travessat, el camí es perd del tot entre
mates i cal retrobar-lo més amunt, ara en direcció nord-est. Uns 600 m més enlaire el camí travessa un
aflorament rocós. El dolmen és uns 25 m a l'oest del camí, en un replà, cobert de vegetació.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 3 X 1,8 m; alt 1,45 m. Túmulo 10 m dm
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p517
Notas:
Isidre Macau el publica en 1934
Bibliografía:
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 187 PANYELLA, A
Referencia: ''Excavaciones de dólmenes del Alto Ampurdán''

Ampurias (vol 5)

. . Barcelona 1943
BB: 247 CURA MORERA, MIGUEL Y FERRÁN, A
Referencia: Sepulcros megalíticos de la Sierra de Roda (Alto Ampurdán, Gerona)

()

Corpus de Sepulcros megalíticos. España, fascículo 6. Inst de Arq y Prehª. Univ

de Barcelona. Barcelona 1970
BB: 691 GARRIGA PUJOL, JUAN
Referencia: Los monumentos megalíticos del Alto Ampurdán

()

Ibérica nº 128. Gener. Girona 1948
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordŕ i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant Simón

()

. Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, vol XXXIV. 1934
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dňlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002