Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17120005
Nombre(s): LA SUREDA 1 ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal llarga i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Palau-saverdera (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Des de Palau-saverdera cal pujar fins a prop del dipòsit d'aigua, on es deixa el cotxe, i seguir l'antic camí
de les devotes (direcció nord-est) cap a l'ermita de St Onofre fins al rec de Bach, que trobarem al cap
d'uns 600 m. Una vegada travessat el camí es perd entre mates i cal retrobar-lo més amunt, ara en
direcció nord-oest. Uns 100 més enlaire i a 25 m per la dreta del camí, trobarem les restes del dolmen.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 4,5 X 2,3 m; alt 1,7 m. Túmulo 12 m dm.
Planta según J. Tarrús
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p523
Notas:
Isidre Macau el publica per primera vegada en 1934
Bibliografía:
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 187 PANYELLA, A
Referencia: ''Excavaciones de dólmenes del Alto Ampurdán''

Ampurias (vol 5)

. . Barcelona 1943
BB: 247 CURA MORERA, MIGUEL Y FERRÁN, A
Referencia: Sepulcros megalíticos de la Sierra de Roda (Alto Ampurdán, Gerona)

()

Corpus de Sepulcros megalíticos. España, fascículo 6. Inst de Arq y Prehª. Univ

de Barcelona. Barcelona 1970
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordà i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant Simón

()

. Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, vol XXXIV. 1934
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002