Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17128006
Nombre(s): VINYES MORTES 2 ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal llarga i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Pau (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Ctra de Vilajuïga a St Pere de Rodes fins a un fort revolt a la dreta, que hi ha a 5,3 km del poble. Allí es
deixa el cotxe , se segueix llavors uns 100 m vessant avall per un viarany molt cobert de vegetació, en
direcció sud-oest, fins que es veu el dolmen a la dreta a uns 50 m del camí
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 3,5 X 2,6 m; alt 2,4 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p495
Notas:
Joan Garriga el publica en 1947-48
Bibliografía:
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 247 CURA MORERA, MIGUEL Y FERRÁN, A
Referencia: Sepulcros megalíticos de la Sierra de Roda (Alto Ampurdán, Gerona)

()

Corpus de Sepulcros megalíticos. España, fascículo 6. Inst de Arq y Prehª. Univ

de Barcelona. Barcelona 1970
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordà i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant Simón

()

. Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, vol XXXIV. 1934
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002