Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17128008
Nombre(s): PEDRA DRETA DE RIUTORT ()
Clase y (Tipo): Menhir ()
Municipio y (Provincia): Pau (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Declaración:
Dimensiones:
Alçada externa 3m. Alçada total 4m. Amplada 0,70m. Gruix 0,50m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p717
Notas:
Desapareguda. Isidre Macau (1934) va trobar encara la pedra, ajaguda dins del rieral. Segons la llegenda
hi feien sardanas les bruixes.
Bibliografía:
BB: 167 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Exploraciones dolménicas en el Ampurdán''

Ampurias (V p133)

. . Barcelona 1943
BB: 178 BARRIS, JORDI
Referencia: ''Insculturas rupestres en el Alto Ampurdán''
* Resvista de Arqueología (Año 4, nº 25 pp22-27)

. . Madrid 1983
BB: 247 CURA MORERA, MIGUEL Y FERRÁN, A
Referencia: Sepulcros megalíticos de la Sierra de Roda (Alto Ampurdán, Gerona)

()

Corpus de Sepulcros megalíticos. España, fascículo 6. Inst de Arq y Prehª. Univ

de Barcelona. Barcelona 1970
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordà i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant Simón

()

. Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, vol XXXIV. 1934
BB: 695 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''El megalitisme de l'Alt Empordà (Girona): els constructors de dòlmens entre el Neolític

Mitjà i el Calcolític a l'Albera, Serra de Roda i Cap de Creus''

Cota Zero (nº 3, pp36-54)

. . Vic 1987
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002