Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17140002
Nombre(s): RIERA PUJOLAR 1 ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Port de la Selva (El) (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Ctra de Vilajuïga a St Pere de Rodes. Després de 6,5 km s'arriba al trencant, a la esquerra, que duu, per
una pista de terra, al Mas Margall. Es pot continuar amb cotxe fins a Can Magí. Deixar el cotxe i seguir
fins al mas de la Mata, que es a 375 m al nord-est.. Cal seguir llavors uns 140 m en direcció nord-est fins
que s'arriba a un gran aflorament rocós. A l'est de l'aflorament comenca un carriol, molt perdut, que
baixa fins al replà on és el dolmen, uns 250 m cap avall i prenent una bifurcació cap a l'esquerra a mig
camí.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 2 X 0,7 m; alt 1,53 m. Túmulo 8 m dm.
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p545
Notas:
Manuel Cazurro el publica en 1912
Bibliografía
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 691 GARRIGA PUJOL, JUAN
Referencia: Los monumentos megalíticos del Alto Ampurdán

()

Ibérica nº 128. Gener. Girona 1948
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordà i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant Simón

()

. Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, vol XXXIV. 1934
BB: 703 CURA MORERA, MIGUEL Y CASTELLS, J
Referencia: ''Evolution et typologie des mégalithes de Catalogne''

L'architecture mégalithique. (pp 71-97)

. . Vannes 1977
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 1993 BADÍA, J; BOFARULL, B; CARRERAS, B; PIÑERO, E
Referencia: ''Sepulcres megalítics de Llancà i rodalia''

()

Llibret de Festa Major. Ayunt. De Llancà. Llancà 1988