Foto: C. Rico

Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17140004
Nombre(s): MAS DE LA MATA ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra rectangular curta i passadís estret cavalcat,

de parets convergents o en V)
Municipio y (Provincia): Port de la Selva (El) (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
A unos 250 m del dolmen Riera de Pujolar 1. A 90 m al nordeste detrás del afloramiento rocoso
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 2 X 1,5 m; alt 1,3 m. Túmulo 7 m dm
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 1 p92
Notas:
Miquel Macau sembla que el cita (1934), sense donar-li nom.
Bibliografía
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 187 PANYELLA, A
Referencia: ''Excavaciones de dólmenes del Alto Ampurdán''

Ampurias (vol 5)

. . Barcelona 1943
BB: 188 PANYELLA, A
Referencia: ''Excavación de tres megalitos en Port de la Selva''

Ampurias (vol VI-VII 1945-46)

. . Barcelona 1946
BB: 691 GARRIGA PUJOL, JUAN
Referencia: Los monumentos megalíticos del Alto Ampurdán

()

Ibérica nº 128. Gener. Girona 1948
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordà i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant Simón

()

. Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, vol XXXIV. 1934
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 1993 BADÍA, J; BOFARULL, B; CARRERAS, B; PIÑERO, E
Referencia: ''Sepulcres megalítics de Llancà i rodalia''

()

Llibret de Festa Major. Ayunt. De Llancà. Llancà 1988