Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17140006
Nombre(s): LA PALLERA/ROCA GALERA (Roca Galera)
Clase y (Tipo): Paradolmen (Paradolmen format per una cambra semiartificial, adosada a un aflorament

de pissarra, un corredor estret i un tumul que cobria el conjunt del monument)
Municipio y (Provincia): Port de la Selva (El) (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
S'hi va per la ctra de Vilajuïga a St Pere de Rodes. Després de 7,8 km s'arriba al trencant, a la esquerra,
que duu al mas de la Pallera, que és a tocar la ctra i que avui dia està en ruïnes. Aquí es deixa el cotxe.
Uns 25 m al nord-est hi ha aquest paradolmen.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 2 X 2 m; alt 0,7 m. Túmulo 9 m dm.
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p645
Notas:
Segurament J A Nouvilas es referia a aquest paradolmen a final sel segle XIX.
Bibliografía
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 1997 BOSCH GIMPERA, P Y PERICOT, L
Referencia: ''Els sepulcres megalítics de l'Alt Empordà''

AIEC (VI (1915-1920), pp488-491)

. . Barcelona 1923