Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17140011
Nombre(s): TABALLERA ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Possible sepulcre de corredor amb cambra rectangular curta i passadís ample

(petita galeria catalana en U))
Municipio y (Provincia): Port de la Selva (El) (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Des del Por de la Selva cal anar per la pista que ens duu al mas Paltré. Arribats allí se segueix a peu uns
375 m en direcció nord-est per sobre del turó inmediat al mas, fins que es veu el dolmen , davant d'un
aflorament de quars blanc.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 1,80 X 0,80 m; alt 0,75 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p609
Notas:
Romuald Alfaràs (1896-97) el va a donar a conèixer a final del segle XIX
Bibliografía
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 703 CURA MORERA, MIGUEL Y CASTELLS, J
Referencia: ''Evolution et typologie des mégalithes de Catalogne''

L'architecture mégalithique. (pp 71-97)

. . Vannes 1977
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 2064 ALFARÀS, R
Referencia: ''Descubrimiento de habitaciones protohistóricas en el Ampurdán (Gerona)''

Revista de l'Associació Artístic-Arqueològica de Barcelona (vol 1)

. . Barcelona 1897