Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Cortesía de Albert FàbregaCód. MEGALITO: 17143002
Nombre(s): SOLAR D'EN GIBERT (Devesa d'En Torrent)
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret

fet de murs de pedra seca)
Municipio y (Provincia): Rabós (Girona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Pista des de Vilamaniscle al monestir de St Quirce i continuar muntanya amunt fins al coll de
Plaja. Des d'aquí continuar 525 m per una pista en direcció oest, fins que s'arriba a un replè
elevat des d'on es divisa el dolmen
Dimensiones:
Túmulo: 10 m diam. Cambra 2,10 X 1,35 m; alt 1,70 m. Cubierta: 2,80 X 2,30 m
Coordenadas: 03.02.26E # 42.25.41N UTM (ED50): X=
503.452 Y=
4.697.401 Huso: 31
Mención de Ref: Tarrús 1 p80
Notas:
S. Sanpere (1881) el publica per primer cop # Roviravirgili 1 lo sitúa en Espolla
Bibliografía:
BB: 1979 VILANOVA Y PIERA, JUAN Y RADA, J
Referencia: ''Geología y protohistoria ibéricas [Usagre und Zafra - Leisner, der Westen]''
VILANOVA 4 xix BB 1567 (Tomo I)

. . Madrid 1890
BB: 3399 PEÑA Y FERNÁNDEZ, MANUEL DE LA
Referencia: Manual de Arqueologia Prehistórica: precedido de nociones preliminares de

Arqueología general, Geología y Paleontología, y seguido de cinco cuadros

sinópticos de Arquitectura cristiana y de dos vocabularios para la debida

inteligencia de las voces técnica
PEÑA 1 xix ()

. Izquierdo y Sobrino imp.. Sevilla 1890
BB: 2091 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI
Referencia: Història Nacional de Catalunya
ROVIRAVIRGILI 1 ()

. Edicions Pàtria. Barcelona 1922
BB: 2119 AULESTIA, ANTONI
Referencia: Història de Catalunya
AULESTIA 1 xix ()

. . Barcelona 1887
BB: 1266 CARTAILHAC, EMILE
Referencia: Les âges prehistoriques de l'Espagne et Portugal
CARTAILHAC 1 xix ()

. GH Reinwald, Libraire. Paris 1886
BB: 2117 ALSIUS, PERE
Referencia: ''Serinyà. Reseña histórica de este pueblo desde la más remota antigüedad hasta

nuestros días''
ALSIUS 1 xix ()

. Associació Literaria de Girona. Girona 1895
BB: 695 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''El megalitisme de l'Alt Empordà (Girona): els constructors de dòlmens entre el

Neolític Mitjà i el Calcolític a l'Albera, Serra de Roda i Cap de Creus''
TARRUS 10 Cota Zero (nº 3, pp36-54)

. . Vic 1987
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 2030 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Neolític i Eneolític''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (VII pp40-46)

. . Barcelona 1931
BB: 2150 SANPERE, SALVADOR
Referencia: ''Contribución al estudio de los Monumentos Megalíticos Ibéricos''
SANPERE xix Revista de Ciencias Históricas (vol II pp434-519)

. . Girona 1881
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 191 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Els dólmens de Comes Llobes de Pils i de Solar d'en Gibert (Rabós d'Empordà)

Excavacions Arqueològiques de Catalunya (nº4 pp11-45)

. Departament de Cultura de la Gen eralitat de Catalunya. Barcelona 1983
BB: 367 CASTELLS I CAMP, JOSEP
Referencia: ''El fenómeno megalítico en Cataluña. Últimos trabajos''
# Mesa BB 58 ()

. . Madrid 1986
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordà i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant

Simón

Butlletí de la Institució Catalana de Ciències Naturals (XXXIV nº 6-9)

. . 1934
BB: 2050 CASTELLS I CAMP, JOSEP ET AL
Referencia: ''Solar d'En Gibert (Rabós)''

BB 720 (pp108-109)

. . Barcelona 1982
BB: 2060 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: ''El fenómeno megalítico en el Pirineo Oriental de Catalunya''

BB 2062 (pp79-139)

. . London 1984