Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17158004
Nombre(s): SALT D'EN PEIÓ ()
Clase y (Tipo): Dolmen ("Cámara simple con acceso per pou i porta")
Municipio y (Provincia): Sant Climent Sescebes (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
En el paraje de Salt d'en Peió
Declaración:
Dimensiones:
1,87 largo x 1,15 ancho x 1,12 alto
Dibujo de J. Tarrús
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 1 p58
Notas:
Descobert l'any 1985 per E. Carreras y M. Piñero, membres del GESEART, seguint les indicacions de M.
Cufí de Vilartolí, que el coneixia de temps abans.
Bibliografía
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 695 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''El megalitisme de l'Alt Empordà (Girona): els constructors de dòlmens entre el Neolític

Mitjà i el Calcolític a l'Albera, Serra de Roda i Cap de Creus''

Cota Zero (nº 3, pp36-54)

. . Vic 1987
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 1990 BADÍA, J; BOFARULL, B; CARRERAS, B; PIÑERO, E
Referencia: ''Trobat el dolmen de Canadal, perdut des de feia 66 anys''

Hora Nova (491, pp9-15)

. . Figueres 1986