Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Grabado de Sanpere en 1881Cód. MEGALITO: 17158008
Nombre(s): GUTINA ()
Clase y (Tipo): Dolmen ("Sepulcro de corredor de cámara subcircular")
Municipio y (Provincia): Sant Climent Sescebes (Girona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Camí de Vilartolí des d' Espolla (1,5 km); trencant a la dreta que ens durà a una vinya, passats uns 175
m. A l'altre costat d'aquesta vinya, uns 125 m al oest, hi ha un suau rocós, on trobarem el dolmen.
Dimensiones:
Cambra 2,5 X 2 m; alt 1,75 m

Coordenadas 02.58.43E # 42.23.50N UTM: 498.482
- W 4.693.996
- N Huso:
00
Mención de Ref: Tarrús 3 p277
Notas:
Fou visitat per un ivestigador francès l'any 1866. JA de Nouvilas, a final del segle XIX, esmenta la
seva existencia. A Balmanya (1879), mestre d'Espolla, el publica per primera vegada.
Bibliografía:
BB: 1979 VILANOVA Y PIERA, JUAN Y RADA, J
Referencia: ''Geología y protohistoria ibéricas [Usagre und Zafra - Leisner, der Westen]''
VILANOVA 4 xix BB 1567 (Tomo I)

. . Madrid 1890
BB: 2091 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI
Referencia: Història Nacional de Catalunya
ROVIRAVIRGILI 1 ()

. Edicions Pàtria. Barcelona 1922
BB: 2148 DOMÈNECH I MONTANER, LLUÍS
Referencia: Historia General del Arte [Vol 1 - Arquitectura primitiva pp1-160]
DOMENECH 1 xix (vol 1)

. Montaner y Simón. Barcelona 1886
BB: 3399 PEÑA Y FERNÁNDEZ, MANUEL DE LA
Referencia: Manual de Arqueologia Prehistórica: precedido de nociones preliminares de

Arqueología general, Geología y Paleontología, y seguido de cinco cuadros

sinópticos de Arquitectura cristiana y de dos vocabularios para la debida

inteligencia de las voces técnica
PEÑA 1 xix ()

. Izquierdo y Sobrino imp.. Sevilla 1890
BB: 2119 AULESTIA, ANTONI
Referencia: Història de Catalunya
AULESTIA 1 xix ()

. . Barcelona 1887
BB: 1266 CARTAILHAC, EMILE
Referencia: Les âges prehistoriques de l'Espagne et Portugal
CARTAILHAC 1 xix ()

. GH Reinwald, Libraire. Paris 1886
BB: 2117 ALSIUS, PERE
Referencia: ''Serinyà. Reseña histórica de este pueblo desde la más remota antigüedad hasta

nuestros días''
ALSIUS 1 xix ()

. Associació Literaria de Girona. Girona 1895
BB: 1997 BOSCH GIMPERA, P Y PERICOT, L
Referencia: ''Els sepulcres megalítics de l'Alt Empordà''
BOSCHG 3 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI (1915-1920), pp488-491)

. . Barcelona 1923
BB: 2150 SANPERE, SALVADOR
Referencia: ''Contribución al estudio de los Monumentos Megalíticos Ibéricos''
SANPERE xix Revista de Ciencias Históricas (vol II pp434-519)

. . Girona 1881
BB: 2045 VILANOVA Y PIERA, JUAN
Referencia: ''Curiosidades protohistóricas''
# Boletín de la Real Academia de la Historia (XVII pp113-120)

. . Madrid 1890
BB: 2056 BALMANYA, ANTONIO
Referencia: ''Comunicació sobre les coves d'alarbs dels termes d'Espolla i Sant Climent

Sescebes''
BALMANYA 1 xix L'Excursionista (Any II, nº 8, pp69-71)

. . Barcelona 1879
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 554 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Sepulcros megalíticos de Las Gabarras. Noticias complementarias''
ESTEVA 1 Cypsela (II, pp55-89)

. . Girona 1976
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002