Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17158009
Nombre(s): TIRES LLARGUES ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra subcircular i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Sant Climent Sescebes (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Camí de Vilartolí per la pista que surt d'Espolla; a 1,5 km prendre un trencant a la dreta; a 250 m arribar a
un nou trencant a la esquerra; a 250 m en direcció sud-est on hi ha aquest dolmen.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 2,1 X 1,7 m; alt 1,3 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p289
Notas:
Una de las dataciones con Carbono 14 más fiables para dólmenes-Universidad de Gakushuin (Tokio).
Descobert per L. Torres, peopietari de la finca on és el dolmen, mentre anava de cacera l'any 1981.
Bibliografía
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nš 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 695 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''El megalitisme de l'Alt Empordà (Girona): els constructors de dòlmens entre el Neolític

Mitjà i el Calcolític a l'Albera, Serra de Roda i Cap de Creus''

Cota Zero (nš 3, pp36-54)

. . Vic 1987
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002