Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17158010
Nombre(s): PRAT TANCAT (Mas Torres (Ruiz Solanes 1972))
Clase y (Tipo): Dolmen (Possible sepulcro de corredor amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Sant Climent Sescebes (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Des de St Climent cal anar fins al Mas Torres, prop de Vilartolí; aquí, després d'una bifurcació, se
segueix la pista que, en direcció sud-est, es dirigeix cap Espolla; al cap de 500 m trobarem el dolmen.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 1,8 X 1,4 m; alt 1,4 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p301
Notas:
J Avilés (1890) s'hi refereix al dolmen. Ruiz Solanes (1972) l'inclouen es dona la primera noticia moderna
amb el nom de Mas Torres.
Bibliografía
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nš 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 181 RUIZ SOLANES, JOAN
Referencia: ''Para la restauración de la Cabana Arqueta''

Revista de Girona (nš 60)

. . Girona 1972
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 2045 AVILÉS, J
Referencia: ''Antigüedades de Espolla y de San Quirico de Colera''

Boletín de la Real Academia de la Historia (XVII pp135-153)

. . Madrid 1890