Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Foto: Cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 17181004
Nombre(s): BOSC D' EN ROQUET ()
Clase y (Tipo): Cista (Cista amb túmul de tendència subrectangular enfosada en el terreny. És un

sepulcre d'inhumació primaria o de parella, no reutilitzable)
Municipio y (Provincia): Santa Cristina d'Aro (Girona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Cal agafar la ctra de Romayà a Calonge. A uns 100 ms hi ha un trencant a l'esquerra que mena vers la
font de Josepa i que cal seguir durant 1 km fins just passat can Poncet. Allí cal seguir uns 100 ms per
un trencant a la dreta fins a trobar una bifurcació. Ara s'ha de seguir a ma esquerra pujant per la
pista de terra uns 350 ms fins arribar a un pronunciat revolt on, a la dreta, hom s'ha d'endinsar en el
bosc, pujant en direcció nord-oest uns 40 ms fins al lloc on és aquest dolmen
Dimensiones:
1,40 m llrg x 1,10 ample x 0,85 m alt
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Arqueoguía p188 - Tarrús 2 p112
Notas:
Manuel Cazurro l'any 1912 en publicà una breu ressenya
Bibliografía:
BB: 1001 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''Arquitectura megalítica pirenaica''
MALUQUER 5 BB 715 (pp25-40)

. . Barcelona 1965
BB: 8 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 48 monuments megalítics del Baix Empordà, Gironès y Selva
TARRUS 2 ()

Guies del Patrimoni Comarcal. Brau edicions. Figueres (Girona) 1990
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 253 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: Sepulcros megalíticos de las Gabarras I

()

Corpus de Sepulcros Megalíticos, fascículo 3. Inst Esp de Prehª del CSIC.

Departamento de Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la

Diputación de Gerona. Girona 1964
BB: 1002 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Técnica megalítica gerundense''

BB 715 (pp41-60)

. . Barcelona 1965
BB: 2078 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Prehistòria de la comarca Guixolense''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (vol I)

. . Girona 1957
BB: 2082 BADÍA I HOMS, JOAN
Referencia: L'Arquitectura medieval de l'Empordà

()

. . Girona 1977
BB: 2091 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI
Referencia: Història Nacional de Catalunya
ROVIRAVIRGILI 1 ()

. Edicions Pàtria. Barcelona 1922
BB: 2092 SERRA-RÀFOLS, JOSEP
Referencia: El poblament prehistòric de Catalunya

()

. Ed Barcino. Barcelona 1930
BB: 2096 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Actividades de la Comisaría provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona

en 1950''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (vol 5)

. . Girona 1950
BB: 2135 FERRER, JOFRE
Referencia: ''Els testimonis de l'arquitectura megalítica''

Punt Diari (20 de juliol 1982)

. . 1982