Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Foto: Cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 17181005
Nombre(s): FINCA D'EN GUITÓ (Nº 4 de Cazurro # Nº 14 Corpus SM)
Clase y (Tipo): Cista (Cista amb túmul rectangular bastida en terreny pla i provista d'un túmul de

tendència subcircular. Es un sepulcre d'inhumació primària individual o de parella, no

reutilitzable)
Municipio y (Provincia): Santa Cristina d'Aro (Girona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A l'entrada de Romanyà cal agafar la ctra que mena vers l'urbanització Mas Nou. A uns 850 ms es
troba un trencant a la dret que presenta una bifurcació. Cal seguir el camí de l'esquerra uns 25 ms i
llavors endinsar-se en el bosc uns 15 ms en direcció sud-est
Dimensiones:
1,70 llarg, 0,85 ample y 0,54 alt
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 2 p115
Notas:
Manuel Cazurro publicà l'any 1912 aquest monument
Bibliografía:
BB: 8 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 48 monuments megalítics del Baix Empordà, Gironès y Selva
TARRUS 2 ()

Guies del Patrimoni Comarcal. Brau edicions. Figueres (Girona) 1990
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 166 PERICOT, LUIS
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 253 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: Sepulcros megalíticos de las Gabarras I

()

Corpus de Sepulcros Megalíticos, fascículo 3. Inst Esp de Prehª del CSIC.

Departamento de Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la

Diputación de Gerona. Girona 1964
BB: 554 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Sepulcros megalíticos de Las Gabarras. Noticias complementarias''
ESTEVA 1 Cypsela (II, pp55-89)

. . Girona 1976
BB: 2060 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: ''El fenómeno megalítico en el Pirineo Oriental de Catalunya''

BB 2062 (pp79-139)

. . London 1984
BB: 2078 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Prehistòria de la comarca Guixolense''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (vol I)

. . Girona 1957
BB: 2082 BADÍA I HOMS, JOAN
Referencia: L'Arquitectura medieval de l'Empordà

()

. . Girona 1977
BB: 2088 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''Neolític i Calcolític a la comarca de la Selva''

Quaderns de la Selva (2)

. . Santa Coloma de Farners 1989
BB: 2091 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI
Referencia: Història Nacional de Catalunya
ROVIRAVIRGILI 1 ()

. Edicions Pàtria. Barcelona 1922
BB: 2092 SERRA-RÀFOLS, JOSEP
Referencia: El poblament prehistòric de Catalunya

()

. Ed Barcino. Barcelona 1930
BB: 2138 BADÍA I HOMS, JOAN
Referencia: Gran Geografía comarcal de Catalunya (vol 4 L'Empordà)

()

. . Barcelona 1981