Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Foto: cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 17181009
Nombre(s): PEDRES DRETES D'EN LLOVERES ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Reste d'una probable galeria coberten U)
Municipio y (Provincia): Santa Cristina d'Aro (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Ctra de Castell d'Aro a Sta Cristina d'Aro. A uns 2,3 kms, just en el revolt abans d'entrar a Sta Cristina,
cal seguir un trencant a la dreta que passant davant l'església puja en direcció a la finca Sta Cristina. A
uns 500 ms del trencant es troba la crüilla que mena a la finca Sta Cristina, que cal deixar. Seguint tot
dret, uns 250 ms més enllà s'acaba l'asfaltat davant la finca Les Pedreres. Allí s'ha de seguir ancara uns
200 ms per la pista de terra fins a trobar les portalades d'entrada del mas Petit i del mas Grill. En aquest
punt cal seguir a l'esquerra durant a uns 150 ms per un corriol que puja a través del bosc fins al lloc on a
la dreta i a tocar el camí són situades les restes
Declaración:
Dimensiones:
3,55 m llarg x 1,50 ample x 0,90 alt
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 2 p129
Notas:
Fou publicat per Agustçi Casas l'any 1908
Bibliografía
BB: 8 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 48 monuments megalítics del Baix Empordà, Gironès y Selva
TARRUS 2 ()

Guies del Patrimoni Comarcal. Brau edicions. Figueres (Girona) 1990
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 167 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Exploraciones dolménicas en el Ampurdán''

Ampurias (V p133)

. . Barcelona 1943
BB: 196 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Exploraciones dolménicas en Santa Cristina de Aro: Les Pedres Dretes d'en Llberes

Malvet''

Revista Ancora (4 Junio 1953)

. . Sant feliu de Guixols 1953
BB: 253 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: Sepulcros megalíticos de las Gabarras I

()

Corpus de Sepulcros Megalíticos, fascículo 3. Inst Esp de Prehª del CSIC.

Departamento de Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la

Diputación de Gerona. Girona 1964
BB: 2061 BOTET I SISÓ, J
Referencia: La Provincia de Girona

BB 2063 ()

. . Barcelona 1911
BB: 2078 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Prehistòria de la comarca Guixolense''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (vol I)

. . Girona 1957
BB: 2082 BADIA I HOMS, JOAN
Referencia: L'Arquitectura medieval de l'Empordà

()

. . Girona 1977
BB: 2091 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI
Referencia: Història de Catalunya

()

. . Barcelona 1922
BB: 2092 SERRA RAFOLS, JOSEP
Referencia: El poblamente prehistòric de Catalunya

()

. Ed Barcino. Barcelona 1930
BB: 2099 CARRERAS I CANDI, FRANCESC
Referencia: Catalunya Ilustrada

()

. Ed A. Martín. Barcelona 1940
BB: 2100 GRAU, DOLORS; PLANAS, LLUIS; VILAPLANA, ANTONIA
Referencia: Girona pas a pas. Diari de Girona

()

. . Girona 1987
BB: 2124 CASAS, AGUSTÍ
Referencia: ''Monuments magalítichs de la regió de S. Feliu de Guíxols''

Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (vol II)

. . Barcelona 1908
BB: 2144 CARRERAS I CANDI, FRANCESC
Referencia: ''Descripció política-històrica-social''

BB 2062 (vol II)

. . Barcelona 1911