Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17188003
Nombre(s): QUINDALS (Pla d'Estar)
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Selva de Mar (La) (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
Cal anar cap a la Selva del Mar i, passat el poble, en direcció sud, arribar-se fins al mas Batlle (mas
Rahola). Des d'allí s'hi pot anar a peu pel camí que comnca sobre el turó que hi ha a l'est del mas batlla,
allá on comenca la carrerada medieval. Cal seguir fins que en deixa pocs metres per sota del camí que
ve de la font dels Castanyers i, per tant, al peu del puig rocós dels Quindals, on és el dolmen.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 2 X 1,4 m; alt 1,55 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p593
Notas:
Isidre Macau (1934) esmenta la possibiltat que hi hagués un dolmen al Pla d'Estar, dins el terme de
Palau-saverdera, però no el va localitzar. A Panyella i J Garriga el varen trobar a principi dels anys 40.
Bibliografía
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 188 PANYELLA, A
Referencia: ''Excavación de tres megalitos en Port de la Selva''

Ampurias (vol VI-VII 1945-46)

. . Barcelona 1946
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordà i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant Simón

()

. Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, vol XXXIV. 1934
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002