Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Foto: cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 17197001
Nombre(s): CEMENTIRI DELS MOROS (Galería Cubierta de Puig Roig (Pericot 4))
Clase y (Tipo): Dolmen (Gran galeria coberta en V)
Municipio y (Provincia): Torrent (Girona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Cal afagar la ctra de Torrent a Torrentí i a poca distància de Torrent seguir el trencant a l'esquerra que
mena a can Damià. Arribats als dipòsits d'aigua de la masia una pista uns ms més enllà es dirigeix a la
dreta vers el puig Roig, que es troba uns 450 ms en direcció nord. Allí a l'esquerra a uns 40 ms del
camí vers el nord es situat aquest dolmen
Dimensiones:
12,30 m llarg; 2,50 d'ample; 1,25 alt


Planta y alzados según J. Tarrús

Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 2 p35, Pericot 5 p169
Notas:
Salvador Raurich en publicà una descripció l'any 1923
Bibliografía:
BB: 2493 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Una nueva galería cubierta en el Bajo Ampurdán''
PERICOT 5 Ampurias (II, p169-170)

. . Barcelona 1940
BB: 2719 RAURET, ANNA MARÍA
Referencia: ''Las placas de pizarra de la cultura megalítica catalana''
RAURET 1 Pyrenae (I pp59-71)

. . Barcelona 1965
BB: 8 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 48 monuments megalítics del Baix Empordà, Gironès y Selva
TARRUS 2 ()

Guies del Patrimoni Comarcal. Brau edicions. Figueres (Girona) 1990
BB: 166 PERICOT, LUIS
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 167 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Exploraciones dolménicas en el Ampurdán''
PERICOT 4 Ampurias (V p133)

. . Barcelona 1943
BB: 174 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras, vol II

()

Corpus de Sepulcros Megalíticos, fascículo 4. . Girona 1965
BB: 367 CASTELLS I CAMP, JOSEP
Referencia: ''El fenómeno megalítico en Cataluña. Últimos trabajos''
# Mesa BB 58 ()

. . Madrid 1986
BB: 2060 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: ''El fenómeno megalítico en el Pirineo Oriental de Catalunya''

BB 2062 (pp79-139)

. . London 1984
BB: 2075 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Nuevos hallazgos en la galería cubierta de Torrent''
PERICOT 6 Ampurias (vol VII-VIII pp323-325)

. . Barcelona 1946
BB: 2076 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Otros hallazgos en la galería cubierta de Torrent''

Ampurias (vol IX-X)

. . Barcelona 1948
BB: 2077 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Actividades de la Comisaría provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona

en 1952''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (vol VII)

. . Girona 1952
BB: 2078 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Prehistòria de la comarca Guixolense''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (vol I)

. . Girona 1957
BB: 2080 SALES, JOAN
Referencia: Història dels catalans

()

. Ariel. Barcelona 1963
BB: 2081 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Un dolmen de túmulo singular''

Revista de Palafrugell (Desembre)

. . Palafrugell 1967
BB: 2082 BADÍA I HOMS, JOAN
Referencia: L'Arquitectura medieval de l'Empordà

()

. . Girona 1977
BB: 2084 RAURET, ANNA MARÍA
Referencia: ''La civilatzió del megàlits i de les coves sepulcrals''

BB 2083 (vol I)

. . Barcelona 1978
BB: 2085 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Técnica constructiva en els sepulcres megalítics de l'Empordà''

Estudis sobre temes del Baix Empordà (nº 2)

. . Sant Feliu de Guíxols 1983
BB: 2086 BADÍA I HOMS, JOAN
Referencia: El nostre patrimoni

(vol II)

. . Girona 1986
BB: 2087 PONS, ENRIQUETA; CARBONELL, EUDALD
Referencia: Els origens de l'home a l'Empordà

()

. . Figueres 1986
BB: 2088 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''Neolític i Calcolític a la comarca de la Selva''

Quaderns de la Selva (2)

. . Santa Coloma de Farners 1989