Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17223001
Nombre(s): CAIGUT 1 ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcre de corredor amb cambra trapezoïdal curta i passadís estret)
Municipio y (Provincia): Vilajuïga (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
a la dreta que mena vers Sant Llorenç. A 4,850 km s'arriba a Trenquinell a la urbanització Font Bona. En
aquest punt hi ha una cruïlla de tres camins. Cal seguir recte baixant 1,2 km fins a la font Dalmau. Ara cal
seguir pel camí que mena a Sant Benet fins que a uns 350 m es troba un trencant a l'esquerra que puj
als Quatre Camins on cal seguir per la pista de l'esquerra uns 650 m. En aquest punt cal endinsar-se en
el bosc, a la dreta del camí, uns 30 m vers migdia fins al lloc on és situat aquest menhir.
Declaración:
Dimensiones:
Cambra 2,5 X 1,5 m; alt 1,45 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 3 p459
Notas:
Isidre Macau el publica l'any 1934
Bibliografía
BB: 7 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 111 monuments megalítics de l'Alt Empordà i Vallespir orienta
TARRUS 1 ()

. Brau edicions. Figueres (Girona) 1988
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 167 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Exploraciones dolménicas en el Ampurdán''

Ampurias (V p133)

. . Barcelona 1943
BB: 187 PANYELLA, A
Referencia: ''Excavaciones de dólmenes del Alto Ampurdán''

Ampurias (vol 5)

. . Barcelona 1943
BB: 692 MACAU I TEIXIDOR, ISIDRE
Referencia: Nous Monuments Megalitics de l'Alt Empordà i l'Abric Neolitic de la Cova de Sant Simón

()

. Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, vol XXXIV. 1934
BB: 1986 TARRÚS, JOSEP
Referencia: Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de

Creus
TARRUS 3 ()

. Diputació de Girona. Girona 2002
BB: 2008 CARRERAS, E; GAY, P; TARRÚS, J
Referencia: La ruta megalítica dels dolmens de Vilajuïga

()

. Centre Excursionista d'Olot. Olot 1998