Foto: J.Sánchez-Cuenca

Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 17901001
Nombre(s): PUIG D'ARQUES (D) ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Galeria coberta en U)
Municipio y (Provincia): Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Girona)
Señalizado: No
Accesos:
A uns 100 m de la sortida de Romanyà de la Selva en direcció a Calonge hi ha un trencant a l'esquerra
que mena vers la font Josepa que cal seguir. A uns 2,250 km més enllà, a la dreta, trobarem el trencant
de la font Josepa que cal deixar. Uns 2,9 km després trobarem una cruïlla amb tres camíns. Cal seguir el
de l'esquerra que puja fins just sota el puig d'Arques. Havent seguit el camí uns 200 m trobem a la dreta
un corriol que puja i que després d'uns 50 m es bifurca. Aleshores cal seguir un viarany a la dreta que al
cap d'uns 80 m de pujada arriba al cim del Puig d'Arques. Allí cal seguir, baixant per la carena, uns 25 m
en direcció nord-est.
Declaración:
Dimensiones:
5,70 llarg; 1,65 ample; 1,87 alt
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 2 p147
Notas:
L'any 1964 la delegació Local d'Excavacions féu el primer sondeig i doná com a segur el monument
Bibliografía
BB: 8 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 48 monuments megalítics del Baix Empordà, Gironès y Selva
TARRUS 2 ()

Guies del Patrimoni Comarcal. Brau edicions. Figueres (Girona) 1990
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 174 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras, vol II

()

Corpus de Sepulcros Megalíticos, fascículo 4. . Girona 1965
BB: 367 CASTELLS I CAMP, JOSEP
Referencia: ''El fenómeno megalítico en Cataluña. Ültimos trabajos''
# Mesa BB 58 ()

. . Madrid 1986
BB: 703 CURA MORERA, MIGUEL Y CASTELLS, J
Referencia: ''Evolution et typologie des mégalithes de Catalogne''

L'architecture mégalithique. (pp 71-97)

. . Vannes 1977
BB: 1002 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Técnica megalítica gerundense''

BB 715 (pp41-60)

. . Barcelona 1965
BB: 2060 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: ''El fenómeno megalítico en el Pirineo Oriental de Catalunya''

BB 2062 (pp79-139)

. . London 1984
BB: 2082 BADIA I HOMS, JOAN
Referencia: L'Arquitectura medieval de l'Empordà

()

. . Girona 1977
BB: 2091 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI
Referencia: Història de Catalunya

()

. . Barcelona 1922
BB: 2092 SERRA RAFOLS, JOSEP
Referencia: El poblamente prehistòric de Catalunya

()

. Ed Barcino. Barcelona 1930
BB: 2095 PONS, ENRIQUETA; TARRÚS, JOSEP
Referencia: Le primeres comunitats ramaderes, agrícoles i metal.lúrgiques

BB 2094 ()

. . Grona 1987
BB: 2096 PERICOT, LUIS
Referencia: ''Actividades de la Comisaría provincial de excavaciones arqueológicas de Gerona en

1950''

Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (vol 5)

. . Girona 1950
BB: 2098 CARRERAS I CANDI, FRANCESC
Referencia: Miscelànea històrica catalana

()

. . Barcelona 1905
BB: 2100 GRAU, DOLORS; PLANAS, LLUIS; VILAPLANA, ANTONIA
Referencia: Girona pas a pas. Diari de Girona

()

. . Girona 1987
BB: 2107 CANER, PERE
Referencia: ''Un nou dolmen a les Gavarres''

Proa (Abril)

. . Palamós 1964
BB: 2138 BADIA I HOMS, JOAN
Referencia: Gran Geografía comarcal de Catalunya (vol 4 L'Empordà)

()

. . Barcelona 1981
BB: 2144 CARRERAS I CANDI, FRANCESC
Referencia: ''Descripció política-històrica-social''

BB 2062 (vol II)

. . Barcelona 1911
BB: 2151 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Otro importante sepulcro megalítico en las Gabarras. El dolmen de Puig d'Arques''

Ancora (nº 893-894 7 Juliol)

. . Sant Feliu de Guíxols 1965