Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Foto: cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 17902009
Nombre(s): ROCA DE LA GLA (Dolmen de la Vinyassa # Dolmen Petit)
Clase y (Tipo): Dolmen (Galeria catalana en U)
Municipio y (Provincia): Forallac (Girona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Arribats al camp de la Cadena de Fitor, cal agafar la pista de l'esquerra i a uns 650 m trobarem un
trencant també a l'esquerra. Seguint per aquest trencant uns 25 m a l'esqurra i a tocar el camí és
situat aquest dolmen
Dimensiones:
3,00 llarg; 0,80 ample; 1,05 alt
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Tarrús 2 p63
Notas:
Fou donat a conèixer per Manuel Cazurro l'any 1912
Bibliografía:
BB: 8 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: Dòlmens y Menhirs, 48 monuments megalítics del Baix Empordà, Gironès y Selva
TARRUS 2 ()

Guies del Patrimoni Comarcal. Brau edicions. Figueres (Girona) 1990
BB: 27 CAZURRO RUIZ, MANUEL
Referencia: Los Monumentos Megalíticos de la Provincia de Gerona
* ()

. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de

estudios Históricos. Madrid 1912
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 166 PERICOT, LUIS
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 367 CASTELLS I CAMP, JOSEP
Referencia: ''El fenómeno megalítico en Cataluña. Últimos trabajos''
# Mesa BB 58 ()

. . Madrid 1986
BB: 703 CURA MORERA, MIGUEL Y CASTELLS, J
Referencia: ''Evolution et typologie des mégalithes de Catalogne''

L'architecture Mégalithique. (pp 71-97)

. . Vannes 1977
BB: 1002 ESTEVA CRUAÑAS, L
Referencia: ''Técnica megalítica gerundense''

BB 715 (pp41-60)

. . Barcelona 1965
BB: 1998 BOSCH GIMPERA, P Y PERICOT, L
Referencia: ''Consideracions generals sobre els megàlits catalans''
BOSCHG 4 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI (1915-1920), p505 y ss)

. . Barcelona 1923
BB: 2060 TARRÚS, JOSEP ET AL
Referencia: ''El fenómeno megalítico en el Pirineo Oriental de Catalunya''

BB 2062 (pp79-139)

. . London 1984
BB: 2082 BADÍA I HOMS, JOAN
Referencia: L'Arquitectura medieval de l'Empordà

()

. . Girona 1977
BB: 2091 ROVIRA I VIRGILI, ANTONI
Referencia: Història Nacional de Catalunya
ROVIRAVIRGILI 1 ()

. Edicions Pàtria. Barcelona 1922
BB: 2092 SERRA-RÀFOLS, JOSEP
Referencia: El poblament prehistòric de Catalunya

()

. Ed Barcino. Barcelona 1930
BB: 2095 PONS, ENRIQUETA; TARRÚS, JOSEP
Referencia: Le primeres comunitats ramaderes, agrícoles i metal.lúrgiques

BB 2094 ()

. . Grona 1987
BB: 2099 CARRERAS I CANDI, FRANCESC
Referencia: Catalunya Ilustrada

()

. Ed A. Martín. Barcelona 1940
BB: 2100 GRAU, DOLORS; PLANAS, LLUIS; VILAPLANA, ANTONIA
Referencia: Girona pas a pas. Diari de Girona

()

. . Girona 1987
BB: 2102 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Arqueología pre-romana hispánica

()

. . Barcelona 1920