Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15011008
Nombre(s):
POZA DA LAGOA ()
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Atópase a 170 m o sul da mámoa do Armadoiro nš 1, perto da Lagoa coñecida có nome da Graña
Declaración:
Dimensiones:
22 X 15 m; cono de violación 3 X 1,30 m. Túmulo: López 15: 22 m dm # Criado 5: 18 X 19 m; alt 1,5
m. Violación: López 15: óllase moi remexida # Criado 5: cono de violación gigantesco 9 X 6,5 m;
prof 0,90 m
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p78, Criado 5 p53
Notas:
Coraza composta de pedras de 20-30 cm de largo imbricadas e dispostas nun senso oposto a
pendente do túmulo. # López 15: Sen que aparezcan restos da anta.
Bibliografía
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nš 46 pp9-17; nš 47 pp3-7; nš 49 pp7-12; nš 50 pp20-27; nš 51 pp4348; nš

52 pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927
BB: 819 CRIADO BOADO, F
Referencia: ''"El tercer factor" o la lógica oculta del emplazamiento de los túmulos megalíticos

gallegos''
CRIADO 3 Cuadernos de Estudios Gallegos (35, pp7-22)

. . Santiago 1985
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza

(Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio

Artístico y Monumental. Santiago 1986