Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha de un MegalitoCód. MEGALITO: 15011009
Nombre(s): PEDRA DA XESTA 1 ()
Clase y (Tipo): Cista ("Rectangular")
Municipio y (Provincia): Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
125 m o suloeste da poza da Lagoa
Dimensiones:
Túm 12 X 13,2; alt 1,20 m. Cámara 0,90 X 1,50 m. Criado 5: 11,5 X 12 m; alt 0,65 m.
Dimensiones cámara: López 15: 3 m de longo por un de ancho e noventa cm de outo

Dibujo de Xesús Baños
 
Coordenadas geo: 05.14.48 (50-Criado UTM: - W - N Huso:

5)W#42.42.04 (4-Criado 5)N
Mención de Ref: Agra 1 p79, Baños p50, López 15 nº 51 p44, Criado 5 p55
Notas:
Presenta cinco ortostatos pousados de canto e outro máis fora da cámara.
Bibliografía:
BB: 61 BAÑOS RODRIGUEZ, XESÚS
Referencia: Antas e pedrafitas de Galicia - guía para a súa localización
*BAÑOS ()

. Asociación Amigos do Museu Arqueolóxico de A Coruña. Coruña 1996
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nº 46 pp9-17; nº 47 pp3-7; nº 49 pp7-12; nº 50 pp20-27; nº 51 pp4348; nº 52

pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza

(Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio

Artístico y Monumental. Santiago 1986