Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15011010
Nombre(s):
PEDRA DA XESTA 2 ()
Clase y (Tipo):
Cista ()
Municipio y (Provincia):
Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
A 25 m da anterior
Declaración:
Dimensiones:
13,8 X 12,5; outura 1,20 m. Túmulo: López 15: 14 m dm # Criado 5: 9,2 X 9,5 m; alt 0,5. Violación:
Criado 5: cono de violación de pequeñas dimensiones
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p80, Criado 5 p63
Notas:
Ostenta duas pedras no meio da estructura tumular que posiblemente sexan sino dunha cámara
semellante a da mámoa nš 1
Bibliografía
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nš 46 pp9-17; nš 47 pp3-7; nš 49 pp7-12; nš 50 pp20-27; nš 51 pp4348; nš

52 pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza

(Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio

Artístico y Monumental. Santiago 1986