Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15011011
Nombre(s):
PEDRA DA XESTA 3 ()
Clase y (Tipo):
Dolmen ()
Municipio y (Provincia):
Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Moi perto da anterior # Criado 5: a 0 m del anterior
Declaración:
Dimensiones:
11 X 11,15; outura 1,30 m. Túmulo: López 15: 10 m dm # Criado 5: 10 X 8,7 m; alt 0,50. Violación:
2,20 m dm; prof 0,30
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p80, Criado 5 p64
Notas:
No túmulo apreciase una pedra que mide 1,30 X 1,25 m, un grosor de 17 cm. Polo seu tamaño
posiblemente se tratase da lousa de cabeceira ou da cuberta.# Criado 5: una losa de 170 cm largo
por 115 cm ancho; dado su considerable tamaño se puede pensar en que fuese una losa de
cubierta o la de cabecera.
15011012 = Túmulo PEDRA DA XESTA 4.
A 25 m deica o suleste do túmulo 2. Atópase moi esmorecida # Criado 5: no se conservan restos de cámara. Criado 5: 7 X 7 m; alt 0,30 m.
15011013 = Túmulo PEDRA DA XESTA 5.
A 60 m cara o norte de nº 1. No existen restos da cámara megalítica. Dimensiones: Criado 5: 6,5 X 6,9 m; alt 0,40 m. Violación: 2 X 1,5 m; prof 0,30 m
Bibliografía
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nº 46 pp9-17; nº 47 pp3-7; nº 49 pp7-12; nº 50 pp20-27; nº 51 pp4348; nº

52 pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza

(Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio

Artístico y Monumental. Santiago 1986