Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha de un Megalito


Foto: cortesía de Alex NegreiraCód. MEGALITO: 15011015
Nombre(s): A CAVADA 2 (Cavada 1 (Criado); Mámoa do Carcaixal)
Clase y (Tipo): Dolmen ("A colocación dos ortostatos non permiten intuir a forma orixinal da

cámara megalítica")
Municipio y (Provincia): Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Emprázase a 60 m en dirección suleste da Cavada 1
Dimensiones:
Criado 5: 18 X 19; alt 1,40 m Criado 5: 19 X 20,5 m; alt 1,6. Dimensiones cámara: Criado 5: 5,5 X

3,5 m; prof 1 m

 

Coordenadas: 05.14.52 (48-Criado UTM (ED50): X=
505.486 Y=
4.727.282 Huso: 29

5)W#42.41.47 (49-

Criado 5)N
Mención de Ref: Agra 1 p81, Baños p51, Criado 5 p65
Notas:
A sua disposición (dos ortostatos) non ten paralelo algún na arquitectura megalítica galega. #
López 15: Ten a morea túmular moi esborrallada e dentro de ela conserva ainda tres chantas do
dolmen, duas de 1,05 m de ancho e a terceira unha miga mais pequena
Bibliografía:
BB: 61 BAÑOS RODRIGUEZ, XESÚS
Referencia: Antas e pedrafitas de Galicia - guía para a súa localización
*BAÑOS ()

. Asociación Amigos do Museu Arqueolóxico de A Coruña. Coruña 1996
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nº 46 pp9-17; nº 47 pp3-7; nº 49 pp7-12; nº 50 pp20-27; nº 51 pp4348; nº

52 pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza (Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio Artístico y

Monumental. Santiago 1986