Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15011016
Nombre(s):
PORTO TRAVESO 1 ()
Clase y (Tipo):
Dolmen ()
Municipio y (Provincia):
Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
650 m cara o suleste do grupo da Cavada, seguindo un camiño de monte e perto dun arroio e que
se une a cabeceira do rio Barbanza.
Declaración:
Dimensiones:
24 X 26,5; outura 2,10 m; cono de violación 8,50 X 13,40; prof 1 m. Criado 5: 22,30 X 26,30 m; alt
1,9 m
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p87, Criado 5 p68
Notas:
Presenta tres lousas no interior do cono de violación. A lousa caída e de 2,15 m de largo.

15011017 = Dolmen PORTO TRAVESO 2.
A pouca distancia da anterior e en dirección SW. Na cámara mantéñensen duas lousas e hai indicios de estar violada. Dimensiones: Criado 5: 4,8 X 4,7 m; alt 0,40 m.
15011018 = Dolmen PORTO TRAVESO 3.
Encóntrase a 50 m en dirección NL de Porto Traveso 2. A cámara conserva unha sola lousa de 72 cm de anchor. Dimensiones: Criado 5: 9 X 10,50 m; alt 0,40 m

Bibliografía
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nº 46 pp9-17; nº 47 pp3-7; nº 49 pp7-12; nº 50 pp20-27; nº 51 pp4348; nº

52 pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927
BB: 819 CRIADO BOADO, F
Referencia: ''"El tercer factor" o la lógica oculta del emplazamiento de los túmulos megalíticos

gallegos''
CRIADO 3 Cuadernos de Estudios Gallegos (35, pp7-22)

. . Santiago 1985
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza

(Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio

Artístico y Monumental. Santiago 1986