Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15011021
Nombre(s):
OUTEIRO REDONDO DA BRAÑA DE PRADOS ()
Clase y (Tipo):
Dolmen ("Pequena cámara cun esteio no interior e formada por sete chantas, unha das cales
mostra na parte superior un burato semicircolar")
Municipio y (Provincia):
Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Dispois de atravesalo pequeño rio Barbanza, dende a Arca, e rubir en dirección leste a unha
meseta, coñecida por A Braña de Prados, óllase un enorme penedo granítico ovoide o Outeiro
Redondo (foto Agra 1 p94), e a 45 m a mámoa. En liña recta hai 600 m da Arca ó Outeiro
Declaración:
Dimensiones:
Túm 22,5 X 27,5; outura 1,80 m. Cámara 1,80 X 1,40. López 15: 25 m dm # Criado 5: 24 X 25 m; alt
2 m
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p94, Boguía p83, López 15 nš 51 p46, Criado 5 p77
Notas:
Bibliografía
BB: 61 BAÑOS RODRIGUEZ, XESÚS
Referencia: Antas e pedrafitas de Galicia - guía para a súa localización
BAÑOS ()

. Asociación Amigos do Museu Arqueolóxico de A Coruña. Coruña 1996
BB: 42 BOGA, RAMÓN
Referencia: Dólmenes de Galicia: arquitectura das grandes pedras
BOGUIA ()

. Bahía Edicións. A Coruña 1997
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nš 46 pp9-17; nš 47 pp3-7; nš 49 pp7-12; nš 50 pp20-27; nš 51 pp4348; nš

52 pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza

(Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio

Artístico y Monumental. Santiago 1986