Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15011022
Nombre(s):
CHAN DE SABUCEDA 1 ()
Clase y (Tipo):
Dolmen ()
Municipio y (Provincia):
Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Atópase a 425 m o leste da mámoa de Outeiro Redondo da Braña de Prados e a 350 m da aldea de
Sabuceda
Declaración:
Dimensiones:
20 X 25; alt 1m. López 15: 16 m dm # Criado 5: 19 X 17 m; alt 1,2 m. Violación: 6 X 5 m; prof 0,60 m
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p97, López 15 nº 51 p47, Criado 5 p71
Notas:
Agra: Non esisten restos da cámara megalítica e o crater de violación acada unha profundidade de
60 cm. # López 15: Conserva tres pedras da cámara.

15011023 = Túmulo CHAN DE SABUCEDA 2.
A 200 m ó N da anterior. Non hai restos da cámara megalítica. Anque conserva unha lousa de 1,20 m de largo que posiblemente formaría parte dela. Dimensiones: 17 X 19,5; outura 1 m. Criado 5: 20,5 m dm; alt 1,15 m. Violación: 4,5 X 5,6 m; prof 0,50 m
15011024 = Túmulo CHAN DE SABUCEDA 3.
A 130 m ó leste da Sabuceda 2. Non presenta restos da estructura arquitectónica. O cono de violación e de 6,9 X 8 m, cunha profundidade de 60 cm. Dimensiones: 22 X 21,7; outura 1,70 m. Criado 5: 20,40 X 23,40 m; alt 1,65 m. Violación: 6,9 X 8,0 m; prof 0,60 m.
15011025 = Túmulo CHAN DE SABUCEDA 4.
Mais prósima a la aldea de Sabuceda. Non conserva vestixios da construcción megalítica. Dimensiones: 12,2 X 12,8; outura 40 cm. Criado 5: 12,2 X 12,8 m; alt 0,40 m. Pequeño cráter.
15011026 = Túmulo CHAN DE SABUCEDA 5.
A 20 m deica ó suleste da mámoa anterior. Encóntrase atravesada por un muro divisorio das fincas que a parte en duas mitades iguales. Dimensiones: Criado 5: 16,4 X 15,6 m; alt 1,10 m.
15011027 = Túmulo CHAN DE SABUCEDA 6.
A 35 NL de Sabuceda 4. Non conserva vestixios da cámara. A violación e de considerable amplitude # [Desde la 1 hasta ésta están en la parroquia de San Andrés de Cures]. Dimensiones: Criado 5: 17,20 X 18,5 m; alt 1,30 m. Violación: 4,30 m dm; prof 0,50 m.

Bibliografía
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nº 46 pp9-17; nº 47 pp3-7; nº 49 pp7-12; nº 50 pp20-27; nº 51 pp4348; nº

52 pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927
BB: 819 CRIADO BOADO, F
Referencia: ''"El tercer factor" o la lógica oculta del emplazamiento de los túmulos megalíticos

gallegos''
CRIADO 3 Cuadernos de Estudios Gallegos (35, pp7-22)

. . Santiago 1985
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza

(Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio

Artístico y Monumental. Santiago 1986