Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha de un Megalito


Foto: cortesía de Alex NegreiraCód. MEGALITO: 15011028
Nombre(s): CASOTA DO FUSIÑO (Casarota do Fusiño)
Clase y (Tipo): Dolmen ("Cámara dolménica, poligonal e corredor")
Municipio y (Provincia): Boiro (Coruña (A))
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Outeiro dos Corvos, parroquia de Santiago de Lampón. Moi perto do río e da pista que
atravesa a penichán dende o Cruceiro de Moldes até a estrada xeral Poboa-Boiro
Dimensiones:
Túm 20 X 21; outura 1,20 m; cámara 4,05 x 3,10 m. Criado 5: 17 X 21 m; alt 1,40 m
Coordenadas: 05.15.22 (30-Criado UTM (ED50): X=
504.506 Y=
4.723.857 Huso: 29

5)W#42.39.42 (56-

Criado 5)N
Mención de Ref: Baños p55; Agra 1 p98, Criado 5 p86
Notas:
Lousa da cuberta se atopa chantada no comenzo do corredor e inclinada cara ó interior da
cámara. Mide 2,60 X 2,70 m
Bibliografía:
BB: 61 BAÑOS RODRIGUEZ, XESÚS
Referencia: Antas e pedrafitas de Galicia - guía para a súa localización
*BAÑOS ()

. Asociación Amigos do Museu Arqueolóxico de A Coruña. Coruña 1996
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza (Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio Artístico y

Monumental. Santiago 1986