Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15046002
Nombre(s):
ZARAMIL 1 (22M6 Criado 6)
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Melide (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
 dereita da estrada de Melide á Baamonde, i-entre o rio Furelos e un regato, afluente seu que
pasa por Martagona
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: López 1 p38
Notas:
Compoñen o grupo sete mámoas, catro grandes e tres máis pequenas. Seis de els case se tocan
facendo un fato apreixado. # Criado 6: Na actualidade o grupo amósase desfeito case por
completo.

 

15046003 Túmulo ZARAMIL 2 (23M7 Criado 6) López 1 p38

 dereita da estrada de Melide á Baamonde, i-entre o rio Furelos e un regato, afluente seu que

pasa por Martagona

Compoñen o grupo sete mámoas, catro grandes e tres máis pequenas. Seis de els case se

tocan facendo un fato apreixado.
15046004 Túmulo ZARAMIL 3 (24M8 Criado 6) López 1 p38

 dereita da estrada de Melide á Baamonde, i-entre o rio Furelos e un regato, afluente seu que

pasa por Martagona

Compoñen o grupo sete mámoas, catro grandes e tres máis pequenas. Seis de els case se

tocan facendo un fato apreixado.
15046005 Túmulo ZARAMIL 4 (25M9 Criado 6) López 1 p38

 dereita da estrada de Melide á Baamonde, i-entre o rio Furelos e un regato, afluente seu que

pasa por Martagona

Compoñen o grupo sete mámoas, catro grandes e tres máis pequenas. Seis de els case se

tocan facendo un fato apreixado.
15046006 Túmulo ZARAMIL 5 (26M10 Criado 6) López 1 p38

 dereita da estrada de Melide á Baamonde, i-entre o rio Furelos e un regato, afluente seu que

pasa por Martagona

Compoñen o grupo sete mámoas, catro grandes e tres máis pequenas. Seis de els case se

tocan facendo un fato apreixado.
15046007 Túmulo ZARAMIL 6 (27M11 Criado 6) López 1 p38

 dereita da estrada de Melide á Baamonde, i-entre o rio Furelos e un regato, afluente seu que

pasa por Martagona

Compoñen o grupo sete mámoas, catro grandes e tres máis pequenas. Seis de els case se

tocan facendo un fato apreixado.
15046008 Túmulo ZARAMIL 7 (28M12 Criado 6) López 1 p38

 dereita da estrada de Melide á Baamonde, i-entre o rio Furelos e un regato, afluente seu que

pasa por Martagona

Compoñen o grupo sete mámoas, catro grandes e tres máis pequenas. Seis de els case se

tocan facendo un fato apreixado.
Bibliografía
BB: 1225 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Prehistoria de Melide''
LOPEZ 1 BB 1039 (pp31-184)

. . Santiago 1933
BB: 84 CRIADO BOADO, F E RODRIGUEZ CASAL, A
Referencia: Megalitismo e medio xeolóxico nas comarcas de Xallas e Melide
CRIADO 6 BB 1723 (pp59-84)

. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes. Madrid 1983