Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15046018
Nombre(s):
PENACOBA 1 (38M22 Criado 6)
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Melide (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Criado 6: Alcóntrase emprazado ô norte de Melide i-entre as estradas da Golada a Betanzos e de
Melide á Baamonde
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: López 1 p 38
Notas:

 
15046019 Túmulo PENACOBA 2 (39M23 Criado 6) López 1 p 38

López 1:Alcóntrase emprazado ô norte de Melide i-entre as estradas da Golada á Betanzos e de

Melide á Baamonde i-está constituido por tres mámoas, duas grandes e unha pequena
15046020 Túmulo PENACOBA 3 (Mámoa de Pelos # López 1 p 38

40M24 Criado 6)

Alcóntrase emprazado ô norte de Melide i-entre as estradas da Golada á Betanzos e de Melide á

Baamonde i-está constituido por tres mámoas, duas grandes e unha pequena
15046021 Dolmen PENACOBA 4 (Anta de Penacoba # López 8 p25, López 1 p38

41M25 Criado 6)

Alcóntrase emprazado ô norte de Melide i-entre as estradas da Golada á Betanzos e de Melide á

Baamonde i-está constituido por tres mámoas, duas grandes e unha pequena

Unha espada de bronce

Bibliografía
BB: 1225 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Prehistoria de Melide''
LOPEZ 1 BB 1039 (pp31-184)

. . Santiago 1933
BB: 84 CRIADO BOADO, F E RODRIGUEZ CASAL, A
Referencia: Megalitismo e medio xeolóxico nas comarcas de Xallas e Melide
CRIADO 6 BB 1723 (pp59-84)

. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes. Madrid 1983