Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15046022
Nombre(s):
CARRACEDO 1 (29M13 Criado 6)
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Melide (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Sitúase entre a estrada de Melide a Baamonte e un camiño que vai cara Mangoeiro
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: López 1 p39
Notas:

 
15046023 Túmulo CARRACEDO 2 (30M14 Criado 6) López 1 p 39

Sitúase entre a estrada de Melide a Baamonte e un camiño que vai cara Mangoeiro

Bibliografía
BB: 1225 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Prehistoria de Melide''
LOPEZ 1 BB 1039 (pp31-184)

. . Santiago 1933
BB: 84 CRIADO BOADO, F E RODRIGUEZ CASAL, A
Referencia: Megalitismo e medio xeolóxico nas comarcas de Xallas e Melide
CRIADO 6 BB 1723 (pp59-84)

. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes. Madrid 1983