Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15046024
Nombre(s):
FINCA DE DURO 1 (31M15 Criado 6)
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Melide (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Sitúase entre a estrada de Melide a Baamonte e un camiño que vai cara Mangoeiro
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: López 1 p 39
Notas:
A esprorazón der unha de elas (Alfredo Álvarez), que contiña chantado ainda un anaco de esteio
de 60 cm de longo. Un machado polido en poder de D. Eduardo Alvarez, de Madrí.

 
15046025 Túmulo FINCA DE DURO 2 (32M16 Criado 6) López 1 p 39

Sitúase entre a estrada de Melide a Baamonte e un camiño que vai cara Mangoeiro

A esprorazón der unha de elas (Alfredo Álvarez), que contiña chantado ainda un anaco de esteio

de 60 cm de longo. Un machado polido en poder de D. Eduardo Alvarez, de Madrí.
15046026 Túmulo FINCA DE DURO 3 (33M17 Criado 6) López 1 p 39

Sitúase entre a estrada de Melide a Baamonte e un camiño que vai cara Mangoeiro

A esprorazón der unha de elas (Alfredo Álvarez), que contiña chantado ainda un anaco de esteio

de 60 cm de longo. Un machado polido en poder de D. Eduardo Alvarez, de Madrí.
15046027 Túmulo FINCA DE DURO 4 (34M18 Criado 6) López 1 p 39

Sitúase entre a estrada de Melide a Baamonte e un camiño que vai cara Mangoeiro

A esprorazón der unha de elas (Alfredo Álvarez), que contiña chantado ainda un anaco de esteio

de 60 cm de longo. Un machado polido en poder de D. Eduardo Alvarez, de Madrí.

Bibliografía
BB: 1225 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Prehistoria de Melide''
LOPEZ 1 BB 1039 (pp31-184)

. . Santiago 1933
BB: 580 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''A edade megalítica''
LOPEZ 17 BB 581 (Tomo III (Preh™))

. . Madrid 1979
BB: 84 CRIADO BOADO, F E RODRIGUEZ CASAL, A
Referencia: Megalitismo e medio xeolóxico nas comarcas de Xallas e Melide
CRIADO 6 BB 1723 (pp59-84)

. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes. Madrid 1983