Foto: X. Baņos

Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15046055
Nombre(s):
MONTE DA MADALENA 1 (Pena do Raposo # 58M41 Criado 6)
Clase y (Tipo):
Dolmen ("Cámara poligonal, corredor corto")
Municipio y (Provincia):
Melide (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Comarca Terra de Melide. Se ergue perto do cabo do Monte da Madanela, conforme se vai cara
Meire e Oleiros. Chégase á ela seguindo cousa de 1 km, un carreiro que aparta a estrada unha
miga por baixo da "casilla" dos legoeiros.
Declaración:
Dimensiones:
3,50 m X 2,00 m
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Baños p67, López 17 p41, Criado 6 p76
Notas:
Existe foto de 1931 con gran diferencia de estado actual.Forma parte del conjunto Madanela entre
Melide y Toques. López 1: Estivo outrora acochado baixo unha mámoa, a cuia denudación deberon
contribuir poderosamente os rexistros e remeximentos de que foi obxeto. # Criado 6: O deseño
que da Cuevillas é moi inexacto, correspondendo mellor a súa planta á dunha anta de cámara
poligonal con corredor corto, tomando o conxunto unha forma en V.

 
15046056 Dolmen MONTE DA MADALENA 2 () López 1 p40

É iste monte unha continuación do de Melide, ma Beira ezquerda de Furelos. Sitúase a necrópole

â ezquerda da estrada de Santiago a Lugo

Nunha delas fixose un forno de tella, que ainda esiste e traballa, e n-ista de pouco diámetro é

moi rebaixada, alcontrou o esprorala D. Alfredo Álvarez, unha pedra d anta de 90 cm de longo

por 60 de ancho e 40 de groso, e ô seu pé un testo de cerámica lisa.
15046057 Túmulo MONTE DA MADALENA 3 () López 1 p40

É iste monte unha continuación do de Melide, ma Beira ezquerda de Furelos. Sitúase a necrópole

â ezquerda da estrada de Santiago a Lugo
15046058 Túmulo MONTE DA MADALENA 4 () López 1 p40

É iste monte unha continuación do de Melide, ma Beira ezquerda de Furelos. Sitúase a necrópole

â ezquerda da estrada de Santiago a Lugo
15046059 Túmulo MONTE DA MADALENA 5 () López 1 p40

É iste monte unha continuación do de Melide, ma Beira ezquerda de Furelos. Sitúase a necrópole

â ezquerda da estrada de Santiago a Lugo
15046060 Túmulo MONTE DA MADALENA 6 () López 1 p40

É iste monte unha continuación do de Melide, ma Beira ezquerda de Furelos. Sitúase a necrópole

â ezquerda da estrada de Santiago a Lugo
15046061 Túmulo MONTE DA MADALENA 7 () López 1 p40

É iste monte unha continuación do de Melide, ma Beira ezquerda de Furelos. Sitúase a necrópole

â ezquerda da estrada de Santiago a Lugo
15046062 Túmulo MONTE DA MADALENA 8 () López 1 p40

É iste monte unha continuación do de Melide, ma Beira ezquerda de Furelos. Sitúase a necrópole

â ezquerda da estrada de Santiago a Lugo
15046063 Túmulo MONTE DA MADALENA 9 () López 1 p40

É iste monte unha continuación do de Melide, ma Beira ezquerda de Furelos. Sitúase a necrópole

â ezquerda da estrada de Santiago a Lugo

Bibliografía
BB: 1225 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Prehistoria de Melide''
LOPEZ 1 BB 1039 (pp31-184)

. . Santiago 1933
BB: 61 BAÑOS RODRIGUEZ, XESÚS
Referencia: Antas e pedrafitas de Galicia - guía para a súa localización
BAÑOS ()

. Asociación Amigos do Museu Arqueolóxico de A Coruña. Coruña 1996
BB: 1214 ALVAREZ CARBALLIDO, EDUARDO
Referencia: ''Protohistoria. Ligera contribución al estudio de cobres y bronces de la región

gallega, conocidos con el nombre de célticos.''
# Boletín de la Real Academia Gallega (nš 9, pp197-302 (edic 1925))

. . Coruña 1907
BB: 84 CRIADO BOADO, F E RODRIGUEZ CASAL, A
Referencia: Megalitismo e medio xeolóxico nas comarcas de Xallas e Melide
CRIADO 6 BB 1723 (pp59-84)

. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes. Madrid 1983