Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15067001
Nombre(s):
CRUCEIRO DE MOLDES 1 (Mámoa nš 1 López 15 nš 50)
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Pobra do Caramiñal (A) (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
A 70 m cara o norte do Cruceiro de Virxe de Belén. Parcialmente cortada pola estrada que leva a
Curota e a direita dela. # López 15 nš 50 p20: A 40 m do cruceiro cara o noroeste.
Declaración:
Dimensiones:
23 X 26 m; alt 1,70 m. También: López 15: 14 m dm
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p57; López 15 nš 50 p20
Notas:
Cuberta de piñeiros # [Agrafoxo no establece la correspondencia con la numeración muy anterior
de López Cuevillas y Bouza Brey (López 15) [incomprensiblemente porque le cita]; yo mantengo la
correspondencia nominal (numeral), dado que no puedo suponer estupidez en Agrafoxo dando
una numeración irrespetuosa con el gran López Cuevillas/Bouza Brey]
Bibliografía
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nš 46 pp9-17; nš 47 pp3-7; nš 49 pp7-12; nš 50 pp20-27; nš 51 pp4348; nš

52 pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927