Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15067010
Nombre(s):
MONTE BARBANZA (SB 28 (Criado 5))
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Pobra do Caramiñal (A) (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Na vertente suroriental do monte Barbanza, sobre un pequeño chan. Pertenece a parroquia de
Santa Cruz de Lesón
Declaración:
Dimensiones:
Criado 5: 11 X 5,60 m; alt 0,80 m. Violación: Criado 5: 2,50 m dm
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p61, Criado 5 p87
Notas:
A mitade oriuental foi destruida ó abrirse unha pista da Curota a Outeiro dos Corvos. Amosa una
coraza protectora a base de pedras imbricadas dispostas de maneira concéntrica
Bibliografía
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 360 CRIADO BOADO, F ET AL
Referencia: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra de Barbanza

(Galicia)
CRIADO 5 ()

Arqueoloxía / Investigación 1. Xunta de Galicia, Dirección Xeral do Patrimonio

Artístico y Monumental. Santiago 1986