Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15071001
Nombre(s):
MONTEMUIÑO 1 ()
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Porto do Son (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Parroquia de San pedro de Baroña. Frente o cruceiro de Montemuiño, a 2 kms a esquerda da
estrada que vai de dende Porto do Son a ermita da Madalena, nunha zona de monte. Nna beira
esquerda da pista que leva a Sendia e direita da que vai a aldea
Declaración:
Dimensiones:
20 X 18 m; alt 1,30
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p43
Notas:
Non conserva ningun vestixio da anta
Bibliografía
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986