Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha de un Megalito


Foto de "Catálogo da necrópole dos Campiños"Cód. MEGALITO: 15072006
Nombre(s): OS CAMPIÑOS 6 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ("Cámara e corredor")
Municipio y (Provincia): Rianxo (Coruña (A))
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Parroquia de Santa María de Leiro. Érguese nun punto en que a chaira de Os Campiños
experimenta unha inflexión, caendo acusadamente en dirección SE, cara a vaguada alí
Dimensiones:
Túmulo20,4 X 20 m. Alt: 1,70 m. Dim. cámara 3,40 m X 2,20 ancho X 2,40 alto; Corredor: 6,2
m y 1,30 m alto.
Coordenadas: 05.00.45W#42.40.23N UTM (ED50): X=
519.304 Y
4.724.738 Huso: 29
Mención de Ref: Baños p60 # Fábregas p94
Notas:
Orixinariamente o conxunto constaba de 16 ortostatos, non conservándose das cubertas máis
que a correspondente ó corredor, se ben fragmentada. (Fue excavada en los años 83-84 por
Ramón Fábregas y Félix de la Fuente.)
Bibliografía:
BB: 1700 FÁBREGAS VALCARCE, R Y FUENTE ANDRÉS, F
Referencia: ''Os Campiños, Leiro (Rianxo)''

Arqueología (83; pp221-222)

. . Madrid 1983
BB: 833 FÁBREGAS VALCARCE, R
Referencia: ''Materiales de un túmulo megalítico de Leiro (Rianxo)''
FABREGAS 2 Gallaecia (7-8, pp233-244)

. . Santiago 1984
BB: 57 FÁBREGAS VALCARCE, R
Referencia: ''Megalitismo del noroeste de la península Ibérica: tipología y secuencia de los

materiales líticos''
FABREGAS 7 ()

Aula Abierta 58. UNED. Madrid 1992
BB: 834 FÁBREGAS VALCARCE, R
Referencia: ''Excavación da mámoa 6 de Os Campiños (Leiro, Rianxo). Campaña de 1984''
FABREGAS Brigantium (7, pp91-149)

. . Coruña 1992
BB: 61 BAÑOS RODRIGUEZ, XESÚS
Referencia: Antas e pedrafitas de Galicia - guía para a súa localización
*BAÑOS ()

. Asociación Amigos do Museu Arqueolóxico de A Coruña. Coruña 1996