Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha de un Megalito


Foto tomada de www.riveira.comCód. MEGALITO: 15073009
Nombre(s): MONTE DA CIDADE 1 ()
Clase y (Tipo): Túmulo ()
Municipio y (Provincia): Ribeira (Coruña (A))
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Na ladeira leste do monte da Cidade, parroquia de San paio de Carreira. Estrada de Dean Grande a
Carreira e denantes de coller o camiño de monte que remata na ladeira do monte Cidá.
Dimensiones:
Coordenadas geo: 05.19.10W#42.33.40N UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Agra 1 p55, López 15 p14
Notas:
En perigro de desaparicion # López 15: [identificación de este dolmen de López Cuevillas con la
cita de Agrafoxo] No alcontramos n-ela mais cousa de intrés que un esteio da anta.
 
15073010 Túmulo MONTE DA CIDADE 2 () Agra 1 p55

A 100 m da anterior e a beira direita da estrada

Ten un gran burato de violación

24,5 X 22; alt 2 m
15073011 Túmulo MONTE DA CIDADE 3 () Agra 1 p56

A dereita do camiño que dende a anterior estrada leva o pé do monte da Cidade

Presenta un burato de violación e pedras na estructura tumular

19,5 X 19; alt 1,30 m
15073012 Dolmen MONTE DA CIDADE 4 () Agra 1 p56

En frente na mámoa 2

Presenta dous esteios, os dous erguidos e enterrados

12,7 X 13,7 m
15073013 Túmulo MONTE DA CIDADE 5 () Agra 1 p56

Perto da mámoa anterior e en dirección a nº 6

En perigro de desaparición
15073014 Túmulo MONTE DA CIDADE 6 () Agra 1 p56

En frenre a mámoa 1

Está cuberta de piñeiros e toxos. Está moi derrubada

10 X 12 m
Bibliografía:
BB: 69 AGRAFOXO PÉREZ, XERARDO
Referencia: Prehistoria e Arqueoloxía da terra da Barbanza
AGRA 1 ()

. Comisión de Cultura. Concello de Noia. A Coruña 1986
BB: 560 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO E BOUZA-BREY, F
Referencia: Prehistoria e Folklore da Barbanza
LOPEZ 15 Nós (nº 46 pp9-17; nº 47 pp3-7; nº 49 pp7-12; nº 50 pp20-27; nº 51 pp4348; nº 52

pp71-78)

. Pubricacións do Seminario de Estudos Galegos. Coruña 1927