Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 15083007
Nombre(s):
MONTELÉN 1 (1T12 Criado 6)
Clase y (Tipo):
Dolmen ()
Municipio y (Provincia):
Toques (Coruña (A))
Señalizado: No
Accesos:
Nunhas leiras ao N do lugar de Montelén, parroquia de Paradela
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Criado 6 p74
Notas:
Contiña restos da anta (información de XM Broz Rei, recollida polo grupo arqueoloxico Trisquele).

 
15083008 Túmulo MONTELÉN 2 (2T13 Criado 6) Criado 6 p74

A 1 km ao NE do lugar de Montelén

Sen restos visibeis da anta (información de a misma procedencia que a anterior).
15083009 Túmulo MONTELÉN 3 (3T14 Criado 6) Criado 6 p74

A 1 km ao NE do lugar de Montelén

Sen restos visibeis da anta (información de a misma procedencia que a anterior).
15083010 Túmulo MONTELÉN 4 (4T15 Criado 6) Criado 6 p74

A 1 km ao NE do lugar de Montelén

Sen restos visibeis da anta (información de a misma procedencia que a anterior).

Bibliografía
BB: 84 CRIADO BOADO, F E RODRIGUEZ CASAL, A
Referencia: Megalitismo e medio xeolóxico nas comarcas de Xallas e Melide
CRIADO 6 BB 1723 (pp59-84)

. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes. Madrid 1983