Volver a Provincia
Volver

 
Otros megalitos de la provincia de: Coruña (A)

Municipio de: Ribeira
15073003 Túmulo SOBRIDOS 1 () Agra 1 p54

A ambos lados da xeral Noia-Riveira en zobna de monte baixo. A poucos ms a esquerda da

estrada que leva dende Sobridos a Bretal

Compretamente cuberta de vexetación. Encóntrase con perfil ben visible
15073004 Túmulo SOBRIDOS 2 () Agra 1 p54

A poca distancia da anterior e mais esmorecida

En perigro de desaparición (1986)
15073005 Túmulo SOBRIDOS 3 () Agra 1 p54

A esquerda da estrada que vai dende Sobridos ò Cruceiro de Moldes, a beira do camiño de

monte que leva a pequena aldea de San Cortés

Ten un burato de violación

15 X 16 m
15073006 Túmulo SOBRIDOS 4 () Agra 1 p54

A pouca distancia da anterior, seguindo un camiño que se adentra no monte

Ten un burato de violación
15073007 Túmulo MONTE FACHO 1 () Agra 1 p55

Na ladeira suleste do monte Facho, parroquia de San Martiño de Corrubedo
15073008 Túmulo MONTE FACHO 2 () Agra 1 p55
15073019 Túmulo VENTIN 1 () Agra 1 p59

Parroquia de San pedro de Palmeira. A direita da estrada que leva de palmeira o Cruceiro de

Atópase en bo estado de conservación

18 X 17; alt 1,20 m
15073020 Túmulo VENTIN 2 () Agra 1 p59

O leste da anterior.

En perigro de desaparición
15073021 Túmulo PEDRAS BERMELLAS () Agra 1 p59

A esuqerda de ctra Palmeira-Cruceiro de Moldes, dispois de deixar a direita as mámoas de

Ventin. Pertenece a parroquia de Santa María de Oleiros

En bo estado de conservación

12,5 X 12; alt 1,10 m
15073022 Dolmen COROSO () Agra 1 p59

Na mesma entrada o Camping do Coroso. A escaso m da entrada principal, no medio du

pequeño pinar

Conserva algunha poedra da sua estructua arquitectónica e o túmulo megalítico somentes se

conserva na parte que da o camiño que conduce o interior do camping
15073023 Túmulo ALDEA DE MAMOA () Agra 1 p60

A esquerda da estrada que sae de Ribeira en dirección a Carreira. Prósima o poente do campo

de futbol da Fieiteira

Atópase en perfecto estado de conservación e apenas amosa sinais de violación
15073024 Dolmen MONTE SAN ALBERTO 1 () López 15 nš 50 p21

Freguesía de Oleiros e nas prosimidaes do pazo da Soledade e do camiño de Carreira á

Corrubedo, é decir, nos mesmos lugares en que a sua esistenza foi sinalada pol-o P. Sarmiento

Alcóntranse situados nas abas