Volver a Provincia
Volver

 
Otros megalitos de la provincia de: Coruña (A)

Municipio de: Toques
15083011 Túmulo MONTE DA ARCA 1 (5T16 Criado 6) Criado 6 p74

Cara ao E da igraxa parroquial de S Xian do Monte

(información semellante as anteriores)
15083012 Túmulo MONTE DA ARCA 2 (6T17 Criado 6) Criado 6 p74

Cara ao E da igraxa parroquial de S Xian do Monte

(información semellante as anteriores)
15083013 Túmulo MONTE DA ARCA 3 (7T18 Criado 6) Criado 6 p74

Cara ao E da igraxa parroquial de S Xian do Monte

(información semellante as anteriores)
15083014 Túmulo MONTE DE FIRA 1 (8T19 Criado 6) Criado 6 p75

Parroquia de Vilouriz, ao NW do lugar de Arnade
15083015 Túmulo MONTE DE FIRA 2 (9T20 Criado 6) Criado 6 p75

Parroquia de Vilouriz, ao NW do lugar de Arnade
15083016 Túmulo REGO DE PORTOCORVO 1 (10T21 Criado 6 p75

Criado 6)

A carón da pista que da parroquia de Manguieiro vai á de Oleiros, despois de pasado o lugar de

Piñeiro, na revolta na que se xunta o río Eurelos coRego de Portocorvo.

Conserva unha axe de 1,65 X 0,32 m
15083017 Túmulo REGO DE PORTOCORVO 2 (11T22 Criado 6 p75

Criado 6)

A carón da pista que da parroquia de Manguieiro vai á de Oleiros, despois de pasado o lugar de

Piñeiro, na revolta na que se xunta o río Eurelos coRego de Portocorvo.

Moi violada
15083018 Túmulo REGO DE PORTOCORVO 3 (12T23 Criado 6 p75

Criado 6)

A carón da pista que da parroquia de Manguieiro vai á de Oleiros, despois de pasado o lugar de

Piñeiro, na revolta na que se xunta o río Eurelos coRego de Portocorvo.

Nun estado avanzado de destrución.
15083019 Túmulo AS MODIAS 1 (13T24 Criado 6) Criado 6 p75

Seguindo pola pista da parroquia de Manguieiro cara a igrexa parroquial de San Martiño de

Oleiros, despois de pasar a ponte que fai a divisoria das duas parroquias, chégase a unha leira,

coñecida co nome As Modias, onde houbo un antiguo gruo de mámoas, hoxe destruidas.
15083020 Dolmen FINCA DE GROSO 1 (15T26 Criado Criado 6 p75

6)

Ainda conserva tres esteios da anta, que sobresalen escasos centímetros á superficie.
15083021 Túmulo (FINCA DO GROSO) 2 (16T27 Criado 6 p75

Criado 6)

Situada cara o N da anterior
15083022 Túmulo (FINCA DO GROSO) 3 (17T28 Criado 6 p75

Criado 6)

A carón da T27

"Mamoiña"
15083023 Túmulo SANDIÓN/FURELOS (18T29 Criado Criado 6 p75

6)

Perto do lugar onde xuntan as súas augas o rego Sandión e o río Furelos

Foi desfeita recentemente
15083024 Túmulo SANDIÓN 1 (19T30 Criado 6) Criado 6 p75

Perto do lugar onde xuntan as súas augas o rego Sandión e o río Furelos
15083025 Túmulo SANDIÓN 2 (20T31 Criado 6) Criado 6 p75

A Nacente da anterior, perto do regao de Sandión